Power of light
Twitter Facebook EN JP JP
Zde se nacházíte: Úvod » AkcePage 2

Akce

Seminář: Laser processing of C Laser processing of C-PPS and C PPS and C-PEEK Carbon Fibre Reinforced Plastics

Centrum HiLASE
Uskuteční se: 15. 11. 2017

Seminář - Petr Hauschwitz (Centrum HiLASE): „Laser processing of C Laser processing of C-PPS and C PPS and C-PEEK Carbon Fibre Reinforced Plastics“

Otevřít informace o akci

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR

AV ČR, Národní třída, Praha 1
Uskuteční se: 6. - 12. 11. 2017

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR je největší vědecký festival v České republice, který zahrnuje přednášky, výstavy, dny otevřených dveří, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory.

Centrum HiLASE se do Týdne vědy a techniky zapojí v rámci programu Dne superlaserů, který proběhne v úterý 7.11.2017 v prostorách Akademie věd ČR na Národní třídě. Dále je připravena série exkurzí pro školy a veřejnost, kdy HiLASE představí své pracoviště v Dolních Břežanech, a to ve dnech 9.-11.11.2017.

Festival je určen jak studentům středních škol, pro které připravujeme především přednášky a exkurze v dopoledních hodinách, tak široké veřejnosti, na kterou cílí program v odpoledních a večerních časech.

Sedmnáctý ročník Týdne vědy a techniky se uskuteční v termínu 6.–12. listopadu 2017. Tentokrát se zaměří mimo jiné na potraviny pro budoucnost, lasery, medicínu, nanotechnologie a umělou inteligenci. Plánováno je více než 500 akcí. Celou akci koordinuje Odbor popularizace vědy a marketingu Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. a Sdružení moravských pracovišť AV ČR. Na organizaci festivalu se podílí všechna pracoviště Akademie věd ČR.

Vstup na všechny akce je zdarma, na většinu z nich je potřeba rezervovat si místo.
Více o festivalu

Rezervace exkurzí

Otevřít informace o akci

Seminář: Fiber solutions in 0.2-16µm range for laser power delivery and spectroscopy

Centrum HiLASE
Uskuteční se: 24. 10. 2017

Seminář – Viacheslav Artyushenko (art photonics GmbH, Rudower Chaussee 46, 12489 Berlin, Germany): „Fiber solutions in 0.2-16µm range for laser power delivery and spectroscopy“

Otevřít informace o akci

Noc vědců 2017 poprvé v HiLASE

Centrum HiLASE a ELI Beamlines
Uskuteční se: 06. 10. 2017 od 18hod

Fyzikální ústav AV ČR se i s laserovými centry letos poprvé zapojí do celorepublikové akce Noc vědců, která proběhne 6. 10. 2017 od 18 hodin. Tématem aktuálního ročníku je Mobilita – Svět je v pohybu. Kam mohou posunout vědu i svět okolo nás laserové technologie unikátních center ELI Beamlines a HiLASE? Přijďte se to dozvědět a zároveň si užít bohatý doprovodný program!

SVĚTELNÉ PROJEKCE: Zažijete propojení vědy a umění v neopakovatelné atmosféře noci.
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY: Nahlédnete do supermoderní laserové laboratoře.
POPULÁRNĚ – NAUČNÉ PŘEDNÁŠKY: Ukážeme Vám, jak laser funguje, vysvětlíme, čím je laserové záření jedinečné a co mu umožnilo prosadit se v takřka všech odvětvích lidské činnosti. Místa na přednáškách si prosím rezervujte na portálu: https://rezervace.fzu.cz/.

LASER: supernástroj člověka 21. století: Mgr. Michal Vyvlečka (HiLASE, ), 18:00 – 19:00 (budova centra ELI Beamlines)
Laserové aplikace ve všedním i nevšedním životě: Ing. Martina Žáková (ELI Beamlines), Ing. Marek Bohm (HiLASE), 19:30 – 20:30 (budova centra HiLASE)
Femtosekundové lasery v biologii a chemii: studium dynamiky chemických procesů: Mgr. Miroslav Kloz, Ph.D. (ELI Beamlines) , 20:30 – 21:30 (budova centra ELI Beamlines)

VIRTUÁLNÍ REALITA: Ve 3D se projdete laboratořemi, které jsou návštěvníkům reálně nepřístupné. Ocitnete se v těsné blízkosti nejintenzivnějších laserů světa.
INTERAKTIVNÍ EXPONÁTY A WORKSHOPY: Vyzkoušíte si experimentování se světlem, cestování laserového paprsku laserovým bludištěm, lovení světelných mečů, nacvičíte si práci v laserové laboratoři a mnoho dalšího.
 SOUTĚŽE!

Kontaktní osoby:
HiLASE: Tereza Hrejsemnou, E: tereza.hrejsemnou@hilase.cz, M: 777 001 396
ELI Beamlines: Hana Strnadová, E: Hana.Strnadova@eli-beams.eu, M: 601 560 333

Otevřít informace o akci

Výroční setkání programu AV 21 Světlo ve službách společnosti

Zámek Štiřín
Uskuteční se: 27. 9. 2017

Výroční setkání programu AV 21 Světlo ve službách společnosti proběhne 27. září 2017 od 10 hodin na zámku Štiřín.

Program Světlo ve službách společnosti je zaměřen na rozvoj progresivních technologií, ve kterých již je nebo díky mnohým předpokladům v krátké době může být Česká republika na světové úrovni.

Cílem setkání je prezentovat jednotlivá témata programu směrem k odborné české komunitě a zároveň dále podpořit spolupráci mezi zúčastněnými ústavy.

Otevřít informace o akci

2. ročník workshopu HiLASE

Zámek Štiřín
Uskuteční se: 24. - 26. 09. 2017

fotka22. ročník workshopu laserového centra HiLASE se bude konat ve dnech 24.-26. září 2017 na zámku Štiřín ve středních Čechách. Centrum HiLASE je zaměřeno na vývoj laserů a hi-tech aplikace laserových technologií. Pod jednou střechou zde vědci vyvíjí „příští generaci“ pulzních diodově čerpaných polovodičových laserů a stejně tak i sofistikované aplikační stanice pro laserové vytvrzování, měření prahu poškození způsobeného laserem (LIDT) a laserové mikroobrábění. Mezi nejdůležitější úspěchy centra HiLASE a jeho britského strategického partnera – Central Laser Facility, STFC patří světový rekord, kterého v období od posledního workshopu dosáhl superlaser „Bivoj“. Jedná se o první laser na světě, který překonal výkon jednoho kilowattu ve svazku s vysokou energií.

V průběhu 2. ročníku workshopu HiLASE představí zúčastnění vědci nedávné výsledky ve vývoji vysoce výkonných laserů a zaměří se též na vědecké a průmyslové příležitosti. Akce bude diskusním fórem o společných výsledcích a technologických překážkách, jakož i o přípravě nových projektů. Součástí programu budou meetingy, panelové diskuse, networking a prohlídka laboratoří.

Otevřít informace o akci

Den otevřených dveří ELI Beamlines a HiLASE

Centrum HiLASE
Uskuteční se: 22. 09. 2017

Srdečně Vás zveme na další společný Den otevřených dveří laserových center HiLASE a ELI beamlines! Akce se uskuteční v sobotu 23. 9. 2017 od 10 hodin v rámci doprovodného programu Svatováclavských slavností v Dolních Břežanech a ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Pozvánku na akci a registrační formulář na přednášky a prohlídky center naleznete na www.dotaceEU.cz/dod.

Tento den otevřených dveří nabídne bohatý program po celý den – kromě tradičních komentovaných prohlídek jsme pro vás navíc připravili i dvě speciální přednášky.

LASER: SUPERNÁSTROJ ČLOVĚKA 21. STOLETÍ

Mgr. Michal Vyvlečka (HiLASE, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)

11:00 – 12:00 (budova centra ELI Beamlines)

Laser, s jeho aplikacemi se setkáváme denně, ale o jeho funkci víme mnohdy jen málo. Pojďme společně pochopit, jak laser funguje, čím je laserové záření unikátní a co mu umožnilo prosadit se v takřka všech odvětvích lidské činnosti. Pomocí experimentů nahlédneme až do okamžiku, kdy se v aktivním prostředí laseru zrodí foton, zjistíme, co se stane, když laser ponoříme do kapalného dusíku a demonstrujeme si základní vlastnosti laserového záření, jako je například koherence.

Přednáška je vhodná pro nejširší veřejnost!

APLIKACE ULTRAINTENZIVNÍCH LASERŮ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

Ing. Jiří Vyskočil (ELI Beamlines, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)

15:00 – 16:00 (budova centra HiLASE)

Přednáška představí zásadní technologické objevy umožňující vytváření velmi krátkých a intenzivních laserových pulsů, jejichž zaostřením dosahujeme nejvyšších hustot energie na Zemi. Přiblíží hlavní aplikace těchto pulsů pro urychlování částic, generování záblesků gamma záření, zkoumání stavů hmoty za extrémních teplot a tlaků, vytváření elektron-pozitrovnových párů nebo zkoumání struktury vakua.

Odbornější přednáška je vhodná  pro všechny fanoušky fyziky!

Otevřít informace o akci

Seminář: Corrosion in Power Plants

Centrum HiLASE
Uskuteční se: 22. 09. 2017

Seminář – Mariana Arnoult-Růžičková (Senior Researcher in corrosion Technological Experimental Circuit Department Research Centre Řež s.r.o ): „Corrosion in Power Plants“

Otevřít informace o akci