Power of light
Twitter Facebook EN JP JP
Zde se nacházíte: Úvod » Laser Shock Peening – chceme vědět více

Laser Shock Peening – chceme vědět více

Pracovníci projektu HiLASE Tomáš Mocek, Danijela Rostohar a Roman Švábek navštívili ve španělském Madridu ve dnech 6 – 10. května 2013 mezinárodní konferenci s názvem „4th International Conference on Laser Peening and Related Phenomena”. Tuto konferenci pořádala místní Universidad Politécnica de Madrid (UPM Laser Centre and ETS Ingenieros Industriales).

Laser Shock Peening (LSP), neboli vytvrzování povrchu materiálu rázovou vlnou pomocí laseru, je velmi moderní a progresivní technologií, která umožňuje výrazné zvýšení únavové živostnosti cyklicky namáhaných součástí. Laserový paprsek generuje v povrchové vrstvě zpracovávaného materiálu tlaková zbytková pnutí, která významně zlepšují únavové vlastnosti materiálu a omezují vznik a rozvoj povrchových trhlin. Tato technologie proto nalézá praktického uplatnění ve velmi náročných aplikacích zejména v leteckém průmyslu.

Po předchozích třech ročnících v Houstonu, v San Franciscu a v Ósace se tato konference v letošním roce poprvé konala v Evropě. Stejně jako v předchozích letech bylo jejím cílem poskytnout velmi odborné fórum pro diskusi o této unikátní technologii, a to zejména o nejnovějších inovacích, studiích a aplikacích, ať už mezi vědci, nebo mezi aplikačními inženýry a dalšími špičkovými odborníky z celého světa. Pracovníci projektu HiLASE na konferenci přednesli přednášku s názvem „Diode-pumped, kW Class Lasers for Efficient Peening“, díky které informovali účastníky o svém budoucím zapojení do této technologie, neboť LSP tvoří velmi významnou součást Výzkumného programu 3. Celkově byla konference pro pracovníky projektu HiLASE velmi přínosná, neboť významně přispěla k rozšíření jejich odborných znalostí technologie LSP. Tyto znalosti budou velmi důležité pro experimentální použití laserů HiLASE pro tuto technologii.

Fotografie z akce