Power of light
Twitter Facebook EN JP JP
Zde se nacházíte: Úvod » Nabízíme » Laser Shock Peening

Laser Shock Peening

Zpevňování povrchu materiálů rázovou vlnou (Laser Shock Peening – LSP)

V tomto technologickém procesu (Laser Shock Peening – LSP) je povrch materiálu vytvrzován rázovou vlnou vyvolanou intenzivním pulzním laserovým zářením. Rázová vlna v povrchové vrstvě materiálu vyvolává tlaková zbytková pnutí, která významně zlepšují únavové vlastnosti materiálu, omezují vznik a rozvoj povrchových trhlin a zvyšují tvrdost povrchu. Nejedná se tedy o tepelné působení, ale o tvorbu plastických deformací.

Technické parametry:

Laserový systém L2 (100 J, 10 Hz, 1030 nm, 2-10 ns, variabilní tvar a délka pulsu, velikost svazku 75 * 75 mm2), experimentální LSP stanice je vybavena průmyslovým polohovacím stolem a robotickým ramenem pro povrchové zpracování vzorků o hmotnosti až 300 kg.

Benefity technologie

Největší výhodou LSP oproti běžným mechanickým metodám je zejména možnost ovlivnit povrch do větší hloubky, vyšší přesnost (lokalizace místa na součásti) a flexibilita. Laserové zpevňování povrchů nachází uplatnění zejména při opracování součástí, které jsou během provozu extrémně namáhány a jejichž funkčnost je kritická pro činnost celého systému (např. v leteckém průmyslu).

A1_LSP

Dostupnost: Od Q3 2016