Open Access

Od roku 2017 mohou externí uživatelé z řad vědeckých institucí žádat o využití výzkumné infrastruktury centra HiLASE. Každoročně plánujeme minimálně jednu výzvy v rámci Open Access. Všechny žádosti musí být podány v elektronickém prostředí aplikace HiLASE Open Access Proposal Management System.