Power of light
Twitter Facebook EN JP JP
Zde se nacházíte: Úvod » Zástupci MŠMT navštívili projekt HiLASE

Zástupci MŠMT navštívili projekt HiLASE

Ve středu dne 8. 8. 2012 jsme na půdě Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. přivítali pracovníky Řídicího orgánu Operačního programu VaVpI , z jehož prostředků je náš projekt financován.

V rámci své návštěvy si zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) prohlédli prostory, ve kterých tým projektu HiLASE působí, a v dočasné testovací laboratoři „Sofia“ jim byl přiblížen právě zahájený experimentální program vývoje a testování prototypu vysokorepetičního kW laserového systému založeného na technologii tenkých disků, a dále vývoje a testování laserového systému v oblasti 100J/10Hz rozšířitelného na úroveň kJ založeného na technologii multislabů. Nedílnou součástí společně stráveného dne byla i exkurze v Badatelském centru PALS (Prague Asterix Laser System), kde si účastníci se zájmem vyslechli informace o historii vzniku Badatelského centra PALS, o právě probíhajících experimentech, a o synergických vazbách mezi projekty HiLASE, ELI Beamlines a PALS. Hosty provázel vědecký koordinátor/projektový manažer HiLASE Ing. Tomáš Mocek, Ph.D a proběhlo i setkání s ředitelem Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. panem Doc. Janem Řídkým, DrSc.

Monitorovací návštěva, jejímž cílem bylo představit zástupcům ministerstva vybudovaný mezinárodní vědecký tým, přiblížit vlastní obsah projektu a prodiskutovat aktuální stav realizace  HiLASE, proběhla ve velice přátelské atmosféře a přispěla k vyjasnění řady bodů mezi poskytovatelem a příjemce dotace.