Power of light
Twitter Facebook EN JP JP
Zde se nacházíte: Úvod » O nás

O nás

Název projektu: HiLASE: Nové lasery pro průmysl a výzkum
Žadatel:
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Celkové náklady/ dotace ERDF 851 422 967 Kč/ 799 955 260 Kč
Místo realizace:
Dolní Břežany (Středočeský kraj)
Období realizace:
2011-2015
Poskytovatel podpory:
Evropská komise/MŠMT
Dotační titul: OP VaVpI, výzva 1.2, prioritní osa 2
Datum poskytnutí podpory:
29. 8. 2011

Stručný popis projektu:

Hlavním cílem projektu HiLASE je vyvinout laserové technologie s průlomovými technickými parametry. Obecně lze říci, že tyto lasery budou podstatně silnější a výkonnější, kompaktnější, více stabilní a snáze udržovatelné, než jsou v současnosti dostupné technologie.

Projekt HiLASE je zaměřen na rozvoj laserů s vysokou opakovací frekvencí a na laserové systémy, které najdou využití v průmyslu, v malých a středně velkých výzkumných laboratořích a dále v budoucích evropských zařízeních velkého rozsahu, která budou součástí Evropského výzkumného prostoru (ERA). Projekt se specificky zaměřuje zejména na lasery založené na diodovém čerpání a na vývoj souvisejících technologií.

Laserové centrum HiLASE s těmito parametry bude unikátní nejen v České republice, ale také v Evropě. To přináší nové příležitosti pro evropský výzkum, ale také pro společnosti, které mohou využívat a přispívat k uplatnění těchto nových technologií.

Projekt má velký aplikační potenciál v komerční sféře. Výstupy tohoto projektu budou použity např. pro technologie mikro-obrábění, testování odolnosti optických materiálů, řezání, sváření, odstraňování povlaků a laserové vyklepávání.

 V rámci projektu HiLASE budou realizovány následující výzkumné programy:

Aktivity:

  1. Vybudování nového objektu
  2. Pořízení, vývoj a instalace nových technologií a zařízení
  3. Vybudování organizační struktury/ vytvoření nových pracovních míst
  4. Realizace výzkumných programů/ aktivit
  5. Spolupráce s uživateli VaV výsledků
  6. Zapojení studentů/ absolventů do projektu

Klíčové výstupy:

Objekt HiLASE skládající se z dvoupodlažní laserové haly a třípodlažní administrativní části. Z technologických výstupů jsou klíčové následující funkční moduly: