Power of light
Twitter Facebook EN JP JP
Zde se nacházíte: Úvod » O nás » Financování

Financování

Celkové náklady na projekt HiLASE jsou v předpokládané výši 851 013 163 Kč. Tyto náklady se dělí na nezpůsobilou část a způsobilou část. Ze způsobilé části je 679 961 971 Kč kofinancováno ze strukturálních fondů EU (Evropský fond pro regionální rozvoj), to odpovídá 85% způsobilých výdajů. Zbylých 15% způsobilých výdajů, tedy 119 993 289 Kč, je spolufinancováno ze zdrojů ČR. Zbývající nezpůsobilá část výdajů je pokryta z vlastních zdrojů příjemce, tedy Fyzikálního ústavu AV ČR.