Power of light
Twitter Facebook EN JP JP
Zde se nacházíte: Úvod » O nás » Umístění

Umístění

Projekt bude umístěn v Dolních Břežanech, které se nacházejí jižně od Prahy. Jedná se o rozvíjející se obec s jasnou a promyšlenou koncepcí územního rozvoje, kde je v současnosti ve středu obce budováno nové komerčně-administrativně obchodní centrum s náměstím a rozlehlý park s jezerem. Jedním z klíčových faktorů výběru této obce byl i fakt, že po dostavbě jižní části městského dálničního okruhu sem cesta z letiště trvá přibližně 20 minut.

mapa

Zobrazit místo HiLASE na větší mapě

Objekt HiLASE je navržen do brownfieldu sousedícího se zámkem. Dle územního plánu má tato plocha využitelnost jako technologické centrum poskytující dostatečnou plochu pro projekt samotný i pro další výstavbu obdobného využití. Další plochy pro případný rozvoj se nacházejí jižně od brownfieldu a umožňují dostatečnou rozvojovou plochu na dalších 20 let.

3C7I3206 – kopie

V sousedství objektu HiLASE bude budován objekt ELI. Mezi těmito objekty se bude nacházet odpočinková zóna. Stavby společně vytvoří jeden z největších vědeckých komplexů v ČR.