Power of light
Twitter Facebook EN JP JP
Zde se nacházíte: Úvod » Projekt HiLASE Centre of Excellence: „Teaming for Success“ odstartoval

Projekt HiLASE Centre of Excellence: „Teaming for Success“ odstartoval

V laserovém centru HiLASE byl dne 9. 6. 2015 slavnostně zahájen nový projekt v rámci evropského programu Horizon2020: HiLASE Centre of Excellence. Kick-off meeting proběhl za účasti mnoha významných hostů z univerzitní i akademické sféry, veřejných institucí a stěžejních partnerů z průmyslu.

DSCN8360Aktivita Teaming je novou iniciativou EU v rámci programu Horizon 2020 (aktivita Spreading Excellence and Widening Participation). Hlavním cílem Teamingu je přispět k rovnoměrnějšímu šíření excelentního výzkumu v rámci Evropského výzkumného prostoru a k překonání rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony při rozvoji a využití výzkumného a inovačního potenciálu. Touto aktivitou se zároveň Evropská komise snaží podpořit navazování užších vztahů mezi prestižními evropskými výzkumnými institucemi a aplikační sférou a zajištění maximálních dopadů vědy a výzkumu pro společnost.

Na úvod akce zástupci Fyzikálního ústavu AV ČR, centra HiLASE a britského partnera Science and Technology Facilities Council (STFC) objasnili význam projektu pro další rozvoj pracoviště. Ředitel partnerské instituce Central Laser Facility (STFC) John Collier vyzdvihl kvalitu dlouhodobé spolupráce s FZÚ AV ČR v.v.i. Vedoucí projektu HiLASE Tomáš Mocek zdůraznil, že v  historicky první výzvě uspěly v  rámci celé České republiky jen 3 projekty, které mají nyní rok na přípravu kvalitního business plánu. „Díky projektu může dojít k technologickému upgradu pracoviště v evropské centrum excelence, kde se budou potkávat špičkové technologie se skutečnými potřebami uživatelů z řad průmyslu i akademické sféry. Projekt je pro nás zároveň velkou výzvou ke komplexní změně myšlení.“, dodal Tomáš Mocek.

Podporu Akademie věd ČR vyjádřil ve svém projevu Jan Hrušák, člen Rady pro podporu účasti AV ČR na evropské integraci výzkumu a vývoje. Zejména pak vyzdvihl soulad projektu s novou Strategií AV21, která klade důraz na větší otevřenost ústavů AV ČR směrem k aplikační sféře a veřejnosti.

DSCN8440 – kopieStarosta Dolních Břežan Věslav Michalik zasadil projekt do regionálního kontextu a představil vizi rozvoje regionu STAR (Science & Technology Advanced Region), který si klade za cíl vytvořit příznivý eko-systém spojující vědecko-výzkumné instituce, high-tech firmy a podporu pro další rozvoj inovačního podnikání. „HiLASE je aktivním členem klastru STAR a významně přispívá k dalšímu rozvoji regionu“, shrnul Věslav Michalik.  Možné pozitivní dopady projektu pro další rozvoj středočeského kraje zdůraznil náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje pan Karel Horčička, který zároveň deklaroval velký zájem kraje dále podporovat centrum HiLASE a region STAR. “Vidím tu reálnou možnost pro vytvoření takového malého českého Silicon Valley“ uvedl závěrem Karel Horčička.

V rámci přípravy Business plánu by centrum HiLASE chtělo oslovit stávající i budoucí uživatele v České republice i v zahraničí, kteří mají potenciál rozvinout ve spolupráci s FZÚ AV ČR v.v.i. nová odvětví laserových technologií a posunout tak Českou republiku na přední příčky v tomto oboru a přispět k dobrému jménu českého průmyslu a růstu naší konkurenceschopnosti.

FOTOGALERIE
APLIKAČNÍ POTENCIÁL VÝZKUMNÉHO CENTRA HILASE