Power of light
Twitter Facebook EN JP JP
Zde se nacházíte: Úvod » Mezinárodní expertní panel kladně hodnotí „Scientific and Technical Design Report“ projektu HiLASE

Mezinárodní expertní panel kladně hodnotí „Scientific and Technical Design Report“ projektu HiLASE

Již rok uplynul od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt HiLASE. Ihned po zahájení realizace projektu (1. 9. 2011) se členové týmu naplno zapojili do detailního rozpracování jednotlivých vědeckých programů a technologických alternativ, dílčích koncepcí a zejména hledání nejvhodnějšího návrhu laserového systému v rámci Výzkumných programů 1 a 2. V období mezi lednem a květnem 2012 pak pracovníci  projektu HiLASE vytvořili 167 stránkový dokument STDR (Scientific and Technical Design Report), který obsahuje detailní návrhy řešení laserových systémů pro oba výzkumné programy. Aby bylo dosaženo maximální objektivity a byl získán cenný pohled zvenčí, byli vybráni a osloveni nezávislí experti s dlouholetými zkušenostmi v daném oboru a požádáni o kritické zhodnocení dokumentu STDR.  Cílem laserového centra HiLASE je vyvinout laserové technologie s průlomovými technickými parametry, které dosud nejsou komerčně dostupné. Centrum tak může být unikátní nejen v České republice, ale i v  evropském měřítku. I proto byli vybráni tři renomovaní vědci působící na institucích mimo Evropu.

Mezinárodní vědecký expertní panel, který posuzoval dokument STDR v období červen-červenec 2012, tvořili:

Hodnocení STDR bylo završeno setkáním členů expertního panelu s týmem projektu HiLASE na půdě Fyzikálního ústavu ve dnech mezi 24. 7. až 3. 8. 2012. V průběhu pobytu měli tito přední vědci možnost navštívit testovací laserovou laboratoř a zázemí projektu HiLASE, a pánové Kiriyama a Kukreja také prezentovali práci svých týmů jako inspiraci pro HiLASE. Návštěva členů expertního panelu v Praze zejména umožnila detailně prodiskutovat všechny návrhy a doporučení, jak nejlépe dosáhnout cílů projektu HiLASE. Detailní posudky oponentů jsou velmi povzbuzující pro tým HiLASE „Věřím, že koncepční návrh tenkodiskového laserového systému L1-B/C bude experimentálně dobře fungovat“ uvedl mimo jiné kolega  Kiriyama

Připomínky expertů jsou i cenným podkladem pro zreálnění výstupů projektu HilASE, zejména co se týče technických parametrů laserů, termínů i rozpočtu. Navržená doporučení mezinárodního panelu budou začátkem podzimu 2012 prodiskutována se zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a poté budou zapracována do realizačního plánu projektu.