Power of light
Twitter Facebook EN JP JP
Zde se nacházíte: Úvod » Týden vědy a techniky 2017

Týden vědy a techniky 2017

TVTObjevte svou budoucnost na Týdnu vědy a techniky AV ČR 2017!

Sedmnáctý ročník Týdne vědy a techniky se uskutečnil v termínu od 6. do 12. listopadu 2017. Mezi klíčová témata, na která se zaměřil, patřily: potraviny pro budoucnost, lasery, medicína, nanotechnologie a umělá inteligence. S vědci centra HiLASE se účastníci mohli setkat v průběhu řady zajímavých akcí pro školy i širokou veřejnost:

FOTOGALERIE

Laserové unikáty v ČR – HiLASE  - 6.11. 2017
Přednáška Ing. Tomáše Mocka, Ph.D., vedoucího centra HiLASE v Clam-Gallasově paláci v Praze. Více informací ZDE.

DSC_0169Den superlaserů v Praze na Národní - 7. 11. 2017
Speciální Den superlaserů, proběhl v úterý 7. 11. 2017 v prostorách sídla Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze. V rámci tohoto dne bylo možné zúčastnit se interaktivních workshopů, besed či přednášek a prohlédnout si řadu exponátů. Na místě si účastníci vyzkoušeli experimentování se světlem, prolézali záludným laserovým bludištěm, nacvičovali práci v laserové laboratoři a mnoho dalšího. Během přednášek a besed naši vědci vysvětlovali, čím je laserové záření jedinečné a představili neuvěřitelnou paletu laserových aplikací. Den superlaserů pro účastníky připravil Fyzikální ústav AV ČR ve spolupráci s odborníky z Ústavu přístrojové techniky AV ČR, Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR a Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, jež jsou zúčastněnými pracovišti ve výzkumném programu Strategie AV21 – Světlo ve službách společnosti. Pokud jste Den superlaserů nestihli, můžete přednášky i diskuze zhlédnout online níže:

Nejvýkonnější lasery světa, Dr. Tomáš Mocek (vedoucí centra HiLASE) a Dr. Bedřich Rus (vedoucí laserových technologií na ELI Beamlines): Oba stáli u počátků úspěšného českého laserového systému PALS v 90. letech. Každý z nich pak inicializoval vybudování jednoho ze špičkových laserových center, ELI Beamlines a HiLASE, které jsou největší investicí do vědecké infrastruktury v historii naší země. Jaké je to pracovat na vývoji nejvýkonnějších laserů světa a jaká byla cesta ke spuštění první laserů v centrech? Jak se z vědce stane manažer a jaká je budoucnost laserového výzkumu u nás? Zeptali jsme se Dr. Tomáše Mocka, vedoucího centra HiLASE a Dr. Bedřicha Ruse, vedoucího laserových technologií na ELI Beamlines. Diskuzí provázel Martin Tyburec z České televize.

Jaké je to pracovat se superlasery? Beseda ambasadorů se studenty. Dr. Tomáš Mocek (vedoucí centra HiLASE) a Dr. Bedřich Rus (vedoucí laserových technologií na ELI Beamlines): Dr. Bedřich Rus a Dr. Tomáš Mocek  společně s mladými talentovanými vědci (Mgr. Michal Vyvlečka – HiLASE, Ing. Zbyněk Hubka – ELI Beamlines), představují, jaké je to pracovat na vývoji nejvýkonnějších laserů světa, jak se k práci v centrech dostali a jaké výzvy a příležitosti jim to přináší.

DSC_0008Laser: supernástroj člověka 21. století, Mgr. Michal Vyvlečka (HiLASE, Fyzikální ústav AV ČR): S aplikacemi laseru se setkáváme denně, ale o jeho funkci víme mnohdy jen málo. Pojďme společně pochopit, jak laser funguje, čím je laserové záření unikátní a co mu umožnilo prosadit se v takřka všech odvětvích lidské činnosti. Pomocí experimentů nahlédneme až do okamžiku, kdy se v aktivním prostředí laseru zrodí foton, zjistíme, co se stane, když laser ponoříme do kapalného dusíku, ukážeme si základní vlastnosti laserového záření, jako je například koherence.

Aplikace laserů ve všedním i nevšedním životě, Ing. Jan Brajer (HiLASE, Fyzikální ústav AV ČR), Ing. Martina Žáková (ELI Beamlines, Fyzikální ústav AV ČR): Lasery se dnes využívají při výrobě každého mobilu, auta nebo počítače. Jak ale vývoj techniky postupuje stále rychleji vpřed, je nutné se věnovat i vývoji laserových technologií, které nám umožní laserem řezat a vrtat materiál rychleji a přesněji, čemuž se věnuje centrum HiLASE. Laser nám rovněž dovoluje posouvat hranice lidského poznání, můžeme s ním urychlovat částice, generovat speciální sekundární záření i studovat hmotu v extrémních podmínkách, což bude mimo jiné úkolem centra ELI.

Lasery v astrofyzice, Kateřina Falk, Ph.D. (ELI Beamlines, Fyzikální ústav AV ČR): Díky novým velkým laboratořím s výkonnými lasery a urychlovači jsou dnes vědci schopni vytvářet podmínky podobné těm, které normálně nalezneme ve vesmíru. Laserové systémy s velkou energií dokážou stlačit a ohřát hmotu na stejné podmínky, jaké panují v nitrech velkých planet nebo ve hvězdách. Výkonné systémy s krátkými pulzy pak urychlují částice na úrovně výtrysků v okolí černých děr nebo aktivních galaxií. Tyto experimenty simulují výbuchy supernov nebo diamantový déšť v atmosféře Neptunu.

Příběh laseru, Ing. Miroslav Krůs, Ph.D. (Badatelské centrum PALS – společné pracoviště Fyzikálního ústavu AV ČR a Ústavu fyziky plazmatu AV ČR): První – rubínový – laser na světě byl zkonstruován v roce 1960 a od té doby lasery prošly ohromným vývojem. Dějiny laserů u nás se začaly odvíjet o několik let později, kdy jich bylo v 60. letech 20. století několik zprovozněno, jak v ČSAV, tak ČVUT. V roce 2000 byl v Akademii věd ČR uveden do provozu jódový laserový systém PALS, který ještě dnes patří mezi nejenergetičtější lasery v Evropě. Zatím poslední kapitolu v dějinách českých laserů rozepsaly laserové systémy center HiLASE a ELI Beamlines.

DSC_0046Moderní průmyslové lasery a související pokročilé technologie, Doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (Ústav přístrojové techniky AV ČR): Díky technologickému pokroku dochází k revoluci v oblasti průmyslových laserů. Nová generace pevnolátkových laserů vytlačuje stávající plynové. Výrazně se zvýšila jejich energetická účinnost, kratší vlnová délka navíc zajistila zvýšení absorpce v kovech a umožnila pro dopravu laserového svazku využít flexibilní optická vlákna. Pokroky v elektronice a optice zdokonalují „klasické aplikace“, jako je dělení a svařování materiálů laserem, a umožňují rozvoj dalších technologií, jako je 3D tisk z kovů.

Superpřesné lasery a měření světlem, Prof. Ing. Josef Lazar, Dr. (Ústav přístrojové techniky AV ČR): Přednáška pojednává o laseru jako nástroji měření délky a rozměrových veličin, ale nejnověji také k měření času a o cestě k laserovým hodinám. S lasery se seznámíte jako se základním etalonem délky a dozvíte se, co jej spojuje s přesným měřením času. Měření délky a tvarů různých předmětů využívá interference světla, která je důsledkem jeho vlnové povahy. Budou popsány základy interferenčních jevů a techniky interferometrie.

Vláknové lasery – jasné světlo ze skleněných nitek, Ing. Pavel Peterka, Ph.D. (Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR): Vláknové lasery patří mezi nejpůsobivější úspěchy fotoniky posledních let. Představují hrubou sílu využitelnou pro řezání a sváření v průmyslu, ale lze je nalézt i v zařízeních vyvíjených pro dosud nejpřesnější měření frekvence a času. Na začátku současného rozmachu této technologie stál erbiem dopovaný vláknový zesilovač, který byl jednou z klíčových komponent umožňujících rychlý rozvoj internetu. Přednáška vás seznámí se základními principy činnosti vláknových zesilovačů a laserů.

IMG_20171109_095747Dny otevřených dveří HiLASE a ELI Beamlines - 9. – 11. 11. 2017
V neposlední řadě byla pro zájemce o Týden vědy a techniky připravena série exkurzí pro školy a veřejnost, během kterých centra HiLASE a ELI Beamlines představila svá pracoviště v Dolních Břežanech, a to ve dnech 9. – 11. 11. 2017.  Festival je určen jak studentům středních škol, pro které každoročně připravujeme především přednášky a exkurze v dopoledních hodinách, tak široké veřejnosti, na kterou cílí program v odpoledních a večerních časech. Týden vědy a techniky AV ČR koordinuje Odbor popularizace vědy a marketingu Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. a Sdružení moravských pracovišť AV ČR. Na organizaci festivalu se podílí všechna pracoviště Akademie věd ČR.