Power of light
Twitter Facebook EN JP JP
Zde se nacházíte: Úvod » Ukončená

Ukončená

TP14_128: Zajištění reklamních předmětů pro účely projektu ELI Beamlines, HiLASE. LaserZdroj, PostDok, DPSSLasers a CITT

Vypracování Studie na téma „Uživatelský potenciál výzkumného centra HiLASE“

Motorizovaný XYZ polohovací systém pro vakuovou komoru

Systém pro bezpečnost osob v experimentálních halách

3D robotické pracoviště

Virtualizační řešení – hypervizor

Síťová technika pro zajištění chodu laboratoří

Mikroskop do optické dílny

Goniometr do optické dílny

Interferometr do optické dílny

Konfokální mikroskop pro materiálovou analýzu

Pila do optické dílny

Akustoopický programovatelný filtr pro laserové systémy

Recirkulační chladič pro laserový systém

Dlouhovlnná termokamera

Systém distribuce laserového svazku

Kontinuálně zářící modul s laserovými diodami pro buzení pevnolátkového laseru

Dodávka kancelářských potřeb

Zajištění reklamních předmětů pro účely projektů ELI-Beamlines, HiLASE, LaserZdroj, Postdok, DPSSLasers a CITT

Dodávka laviček včetně instalace a provedení souvisejících úprav povrchů u laviček v okolí objektu HiLASE v Dolních Břežanech

Systém pro bezpečnost osob v laserové hale

Interiérové nábytkové prvky recepce, kuchyněk a přednáškového sálu situovaných v budově laserového centra HiLASE v Dolních Břežanech

Solidworks 3D CAD II

Kompresorová stanice

Výstavba terasy a dodávka slunolamů v objektu HiLASE v Dolních Břežanech

Dodávka SW licencí a souvisejících služeb

Výstavba terasy a dodávka slunolamů v objektu HiLASE v Dolních Břežanech

Areálový směrovač pro lokalitu Dolní Břežany

Dodávka síťové techniky – přepínače

Základní vybavení optické laboratoře – optomechanika

Zajištění tiskovin pro účely projektu ELI – Beamlines, HiLASE, OP VK a CITT

Zajištění dodávky optických stolů

Vzduchová sprcha

Podpůrný systém pro distribuci svazků

Dodávka výpočetní techniky – servery a další výpočetní techniky

Ultra-přesný rychlý rotační systém umístitelný do vakua pro experimenty s laserovým plazmatem

Vzduchová sprcha

Podpůrný systém pro distribuci svazků

Základní vybavení laserové laboratoře – optomechanika

Vláknově vázané budící diodové lasery s vysokým výkonem

Výstavba objektu HiLASE a příprava území – výběr dodavatele stavby – vícepráce nepředvídatelného charakteru (úprava podloží pod laserovou halou)

Videokonferenční systém

Výstavba objektu HiLASE a příprava území – výběr dodavatele stavby – vícepráce nepředvídatelného charakteru

Demolice objektů v  Dolních Břežanech – vícepráce nepředvídatelného charakteru

Laserové hlavice na bázi tenkých disků pro regenerativní zesilovač

Výstavba objektu HiLASE a příprava území – výběr dodavatele stavby

Sensor vlnoplochy se systémem pro ovládání adaptivní optiky

Čerpací laserové diody pro regenerativní zesilovač

Optické vzorky pro testování laserem indukovaného poškození a spektroskopických vlastností

Optický kryostat s uzavřeným chladícím cyklem

Solidworks 3D CAD

Vakuový čerpací systém

Optický kryostat s uzavřeným chladícím cyklem – zrušeno

Spektometr s vysokým rozlišením

Inženýrská činnost při přípravě území a výstavbě objektů ELI a HiLASE

Dodávka kancelářských potřeb