Power of light
Twitter Facebook EN JP JP
Zde se nacházíte: Úvod » Unikátní laser za 10 mil. liber bude stát v České republice

Unikátní laser za 10 mil. liber bude stát v České republice

Dne 5. března 2013 byla uzavřena smlouva mezi Science and Technology Facilities Council, Rutherford Appleton Laboratory (STFC/RAL) a Fyzikálním ústavem AV ČR, v.v.i. o dodávce diodově čerpaného laserového systému pracujícím na nominální opakovací frekvenci 10 Hz a poskytujícím nanosekundové pulsy s energií nejméně 100 J v jednom svazku pro účely projektu HiLASE a částečně ELI Beamlines. Tento laser bude světově unikátní, neboť půjde o první diodově čerpaný laser pracující při tak vysoké frekvenci a energii na světě. Jeho další přidanou hodnotou je, že bude otevřen pro uživatelský výzkum.

Britský dodavatel výše uvedeného 100J/10Hz laseru jej navrhne, sestaví, otestuje a převeze do České republiky nejpozději do května roku 2015. Laser bude nainstalován do nové laboratoře regionálního centra HiLASE v Dolních Břežanech. Samotná instalace a aktivace laserového systému potrvá tři měsíce a budou se na ní podílet jak odborníci z projektu HiLASE tak z britské laboratoře RAL. Již od roku 2013 začnou probíhat školení technických a vědeckých pracovníků projektu HiLASE ve Velké Británii, při kterých se vědci s novým laserovým zařízením důkladně seznámí a budou i spolupracovat na jeho vývoji a testování.

„Tento laser bude bezkonkurenčně nejmodernějším diodově čerpaným laserem tohoto typu na světě s průměrným výkonem 1 kW, což zatím nikdo nemá k dispozici. Proto se už nyní na nás začínají obracet velké high-tech firmy z USA a Japonska s vážným zájmem o budoucí využití kapacity tohoto laseru, neboť s jeho pomocí si budou moci konečně testovat své nové technologie v dosud neprobádaných režimech“, říká Tomáš Mocek vědecký koordinátor a projektový manažer projektu HiLASE.

Poptávaný laserový systém bude základem programu aplikací repetičních energetických laserů v projektu HiLASE a bude také sloužit jako demonstrátor čerpacího laseru finálního širokopásmového zesilovače pro systém L2 projektu ELI Beamlines. Systém využívá pokročilé laserové technologie založené na kryogenním chlazení aktivního prostředí na bázi Yb:YAG a jeho fyzikální a technická koncepce se vyznačuje škálovatelností na energie pulsu až několik stovek Joule v jednom svazku. Systém je vybaven diagnostickým a řídicím systémem zajišťujícím aktivní stabilizaci v reálném čase klíčových parametrů výstupního svazku a výstupních pulsů a zahrnuje automatizovaný integrovaný systém bezpečnostního zabezpečení pro rutinní provoz při maximálním výkonu. Bude se používat například pro testování odolnosti laserových krystalů, kryogenní techniky, optických komponentů, materiálů a při laserovém vytvrzování povrchů rázovou vlnou (laser peening), které se hojně používá při opracování povrchu turbín leteckých motorů.

Projekt HiLASE, sourozenec ELI Beamlines, je projekt Fyzikálního ústavu Akademie věd zaměřený na technologický vývoj pevnolátkových laserů s vysokou energií a současně vysokou opakovací frekvencí, které nejsou v současné době komerčně dostupné a mají velký potenciál pro využití v high-tech průmyslu, výzkumných laboratořích i plánovaných velkých infrastrukturách Evropského výzkumného prostoru. Stejně jako ELI Beamlines je také HiLASE financován z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

Další informace naleznete:
STFC lab wins major Czech contract
UK scientists have won a major laser technologies contract
CALTA: The Centre for Advanced Laser Technology and Applications