Power of light
Twitter Facebook EN JP JP
Zde se nacházíte: Úvod » Výzkumné programy » Výzkumný program 2

Výzkumný program 2

Vývoj laserového systému v oblasti 100 J / 10 Hz rozšiřitelného na úroveň 1 kJ

Cíle programu:

019Základním cílem VP-2 je rozšíření možností diodově čerpaných pevnolátkových laserů za pomoci inovačních řešení odstraňujících současné překážky generace pulsů s vysokou energií. Toto rozšíření umožní dosáhnout úrovně energie 100 J / 10 Hz a dále ji zvyšovat.

Z důvodu minimalizace technologických rizik bude VP-2 rozdělen do 2 fází.
Fáze 1 bude určena k rozpracování 4 klíčových technologických činností (viz níže). Výsledky Fáze 1 pak dovolí ve Fázi 2 zkonstruovat technologicky unikátní laserový systém poskytující energii pulsu na úrovni 100 J. Tento systém bude sloužit nejen jako kvalitativně nový nástroj výzkumu, ale také bude využit k prokázání rozšiřitelnosti zvolené technologické koncepce až na úroveň 1-10 kJ / 10 Hz při zachování nízkého technologického rizika.

Po instalaci a uvedení do provozu v budově HiLASE bude tento laser tvořit základ dlouhodobého programu výzkumu a vývoje pro průmyslové a vědecké uživatele, zejména pro účely testování laserových a optoelektronických komponent výrobců, kteří v současnosti nemají komerční přístup k vysoko-energetickému pulznímu laserovému systému s vysokým průměrným výkonem.

Dalším přínosem bude vytvoření velké skupiny vědců a inženýrů majících dostatečnou specializovanou znalost a kvalifikaci provozovat, udržovat a dále vyvíjet tento laserový systém a kteří budou schopni vytvořit jádro týmu schopného zkonstruovat další generační stupně tohoto systému poskytující energii 1–10 kJ s opakovací frekvencí 10 Hz.

Výstupy a výsledky:

Fáze 1 VP-2 se sestává ze 4 klíčových technologických projekčních činností:

  1. vývoj ekonomického, účinného a vysoce spolehlivého systému diodového čerpání
  2. vývoj účinného laserového prostředí s odpovídajícími optickými, mechanickými a tepelnými vlastnostmi, schopného vydržet vysoké průměrné výkony
  3. vývoj pokročilých systémů chlazení laserových zesilovačů za současného zachování dostatečné optické kvality komponent laserového řetězce
  4. vývoj nízkoenergetického čela laserového řetězce a předzesílení na úroveň 1-10 J

 

 

148Fáze 2 VP-2 využije předešlé výsledky při stavbě systému s energií na úrovni 100 J tak, aby řešení umožňovalo další rozšíření na úroveň 1 kJ a vyšší. Výstupem každého z úkolů ve Fázi 1 budou série souhrnných projektových zpráv obsahujících výsledky probíhajícího vývoje a duševního vlastnictví vytvořeného ve spolupráci HiLASE a spolupracujících institucí. Bude zajištěna mezinárodní patentová ochrana duševního vlastnictví, která vyplyne z Fáze 1. Výstupem Fáze 2 bude funkční prototyp vysoce energetického diodově čerpaného laseru (DPSSL), poskytující energii na úrovni 100 J.

Uživatelé výstupů a výsledků:

Po svém spuštění v budově HiLASE bude laserový systém sloužit jednak jako vývojový prototyp, dále jako uživatelské zařízení pro testování elektro-optických technologií pro průmysl a  jako základna pro ověřování nových technologií v laserovém obrábění a modifikaci materiálů, vyžadujících vysokou energii aplikovanou na velké ploše.