Power of light
Twitter Facebook EN JP JP
Zde se nacházíte: Úvod » Výzkumné programy » Výzkumný program 3

Výzkumný program 3

Vývoj klíčových technologií vysokorepetičních zesilovačů ve spolupráci s průmyslem

Cíle programu:

044Cílem tohoto výzkumného programu je podpora vybraných průmyslových aplikací a technologií využívajících laserů s vysokou opakovací frekvencí a vysokým průměrným výkonem, vyvinutých v rámci VP-1 a VP-2.  Laserové systémy vyvinuté a instalované v centru HiLASE budou dány k dispozici uživatelům a firmám k testování a odlaďování individuálních technologií. Základním znakem této aktivity je zapojení a stimulace průmyslu v oborech strategických pro DPSSL, aby se zvýšila výrobní schopnost, kapacita a komerční úspěšnost. V rámci VP-3 vznikne vlastní kapacita pomocí školení, sdílení vědomostí a otevírání nových inovačních a uživatelských spoluprací s průmyslem a vědeckými ústavy.

Výstupy a výsledky:

V průběhu tohoto projektu bude dosaženo značného pokroku v řadě oblastí, nicméně v této fázi je obtížné stanovit konkrétní výstupy ze specifických oblastí vývoje technologií. Nejlepší odhady očekávaných výstupů jsou uvedeny níže.

  1. Vývoj a testovaní nových laserových materiálů, optických prvků a vrstev
  2. Vývoj diodově-čerpaných vláknových laserových systému a technologií
  3. Chladící systémy pro vysoko-repetiční laserové hlavice
  4. Řídící elektronika a kontrolní systémy pro vysokorepetiční lasery
  5. Systémy detekce a kontroly vlnoplochy laserového svazku, deformovatelná zrcadla
  6. Rozvoj průmyslových technologií využívajících vysokorepetiční lasery

Uživatelé výstupů a výsledků:

Laserové systémy vyvinuté a instalované v laboratoři HiLASE budou dány k dispozici uživatelům a firmám k testování a odlaďování individuálních technologií. Očekává se zapojení 20-40 firem jak z ČR, tak z ostatních evropských zemí. Jako příklad jednotlivých technologií lze uvést např. mikro-obrábění, řezání a sváření, odstraňování povlaků, popisování, ablace a laserové vyklepávání, tj. opracování povrchu materiálu rázovou vlnou generovanou laserem (peening).