Power of light
Twitter Facebook EN JP JP
Zde se nacházíte: Úvod » Zahájení realizace nového projektu „BIATRI“

Zahájení realizace nového projektu „BIATRI“

V prosinci 2016 započala v centru HiLASE realizace šestiletého projektu s názvem „Pokročilá příprava funkčních materiálů: Od mono k bi- a tri-chromatické excitaci s použitím tvarovaných laserových pulsů“ (zkrácený název BIATRI). Projekt bude financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je v gesci  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. BIATRI, jehož celkový rozpočet činí 194 milionů Kč, povede profesorka Nadezhda Bulgakova, vedoucí výzkumného týmu 4 centra HiLASE.

Výzkumná agenda BIATRI se zaměřuje na návrh nových materiálů a zlepšení jejich vlastností, a to za použití laserů vyvinutých v centru HiLASE, operujících jak v monochromatickém, tak multichromatickém excitačním režimu. V rámci projektu bude vybudována jedinečná laboratoř pro zkoumání interakce laseru s hmotou a bude vybavena nejmodernějšími diagnostickými přístroji.

Profesorka Nadezhda Bulgakova a její tým

Profesorka Nadezhda Bulgakova a její tým

hilase_6325

Zleva: Yoann Levy, Inam Mirza, Thibault Derrien a Nadezhda Bulgakova