Vysokovýkonové optické isolátory

Tým RP2 dokončil návrh Faradayova isolátoru 100 W třídy, který se bude využívat v Centru HiLASE. Návrh zařízení zahrnuje magnet a chlazení magneto-optického materiálu, umožňující škálovatelnost na úroveň kW třídy. Tyto zařízení v současnosti nejsou na trhu k dispozici, ale pro bezpečný provoz vysoko-výkonových laserů jsou nepostradatelné. Ve spolupráci s Prof. Yasuharou z NIFS (Japonsko), vědci RP2 proměřili Verdetovu konstantu nového keramického materiálu (oxid holmia) a měření porovnali s dobře známými výsledky pro keramické TGG. Tento nový materiál se jeví jako vhodný magneto-optický materiál pro budoucí Faradayovy isolátory pro vysoko-energetické pevnolátkové lasery.

Členové týmu pracující na vysokovýkonných pevnolátkových izolátorech: Dr. Ondrej Slezak, Ing. David Vojna, Dominika Jochcová.