Kryogenně chlazené lasery

Výzkum nových laserových materiálů, například průhledných keramik, a jejich spektroskopických vlastností od pokojové po kryogenní teplotu, na vlnové délce 1 a 2 μm. Hlavní výhody mikročipových laserů jsou kompaktnost, jednoduché nastavení a nízká cena. Tým úzce spolupracuje s Universitou v Tarragoně ve Španělsku a s italskou Národní radou pro výzkum (CNR).

Členové týmu: Venkatesan Jambunathan (vedoucí týmu), Great Chayran.