Tenkodiskové lasery

PERLA A je kryogenně chlazený tenkodiskový laser s energií v pulzu až 1 J. PERLA B a PERLA C jsou tenkodiskové lasery založené na zesilování čerpovaných pulzů (CPA), pracující při pokojové teplotě a generující pulzy kratší než 2 ps. PERLA C dosahuje středního výkonu 0.5 kW při opakovací frekvenci 100 kHz. PERLA B generuje 10kHz sledy krátkých impulzů s celkovou energií 0.5 J (očekávaná hodnota po instalaci víceprůchodového zesilovače) a s opakovací frekvencí 100 Hz. Perla D je hybridní systém tvořený vláknovým čelem (front-endem) a pevnolátkovými zesilovači generující ultrakrátké pulzy na vlnové délce 2.1 μm a s plánovanou energií v pulzu vyšší než 300 mJ (zatím ve vývoji).

Členové týmu:

Vedoucí týmu: Martin Smrž

PERLA A: Pawel Sikocinski, Jan Cvrček

PERLA B: Martin Cimrman, Seryeyohan Cho

PERLA C: Jiří Mužík, Denisa Štěpánková, Vít Bílý, Huang Zhou

PERLA D: Jaroslav Huynh, Jitka Černohorská

Konstruktér: Luděk Švandrlík