Laserová modifikace materiálu

Laserové mikro a nanostrukturování porvchů, tvorba laserem indukovaných periodických povrchových struktur, depozice tenkých vrstev pomocí laseru, objemová modifikace dielektrik, plazmonická odezva materiálů.

Členové týmu: Dr. Yoann Levy (Deputy Head of Department Scientific Laser Applications a Team Leader Laser material processing), Dr. Yuri Ryabchikov, PhD student Juraj Sládek, Dr. Martin Zukerstein.