Laserová modifikace materiálu

Laserové mikro a nanostrukturování porvchů, tvorba laserem indukovaných periodických povrchových struktur, depozice tenkých vrstev pomocí laseru, objemová modifikace dielektrik, plazmonická odezva materiálů.

Členové týmu: Dr. Inam Mirza, Dr. Thibault J.-Y. Derrien, PhD student Juraj Sládek.