Nanomateriály

Syntéza nanočástic v různých prostředích, tvorba nanostrukturovaných materiálů, analýza plazmových oblaků vznikajících při laserové ablaci, studium laserem vytvořených plynných klastrů, laserem indukovaný přenos materiálu.

Členové týmu: Prof. Alexander V. Bulgakov (Leader), Dr. Wladimir Marine, Dr. Nathan Goodfriend, Dr. Oleksandr Gatsa, Dr. Miroslava Flimelova.

Nanomateriály: White paper