Nelineární optika

Systémy pro konverzi základní vlnové délky (1030 nm) systémů PERLA do harmonických frekvencí (206 nm, 257.5 nm, 343 nm, 515 nm) a střední infračervené oblasti, ve které je laserové záření přeladitelné v oblasti od 1,6 do 1,95 µm (signální vlna) a od 2,1 do 2,6 µm (jalová vlna). V budoucnu je plánováno zvětšení přeladění až nad 4 µm a generace záření o vlnové délce nad 10 µm.

Členové týmu: Ondřej Novák (vedoucí týmu), Hana Turčičová, Priyadarshani Narayanasamy.