Nové přístupy a technologie pro pulzní laserové systémy

Vývoj nových komponent pro tenkodiskové pevnolátkové laserové systémy – tenkodiskové moduly, Pockelsovy cely pro vysokovýkonné systémy, speciální diagnostické komponenty, atd., spektrální rozšiřování pikosekundových pulzů pro pokrytí oblasti 100 fs – 1 ps, testování nových aktivních prostředí, vývoj kompaktních vláknových a pevnolátkových oscilátorů.
Členové týmu: Jaroslav Huynh, Liyuan Chen, Reza Amani, Denisa Štěpánková, Martin Cimrman, Huang Zhou, Patricie Severová, Luděk Švandrlík.