Numerické modelování laserů

Pokročilé numerické modelování se používá k přesným výpočtům energetické bilance v chlazených aktivních médiích používaných ve vysokovýkonných laserových systémech, a umožňuje limitovat vliv termooptických jevů. Dostupné geometrie aktivního média jsou tyč, disk a deska. Lze modelovat celou řadu laserových součástek, jako aktivní média, nelineární materiály nebo speciální materiály pro vysokovýkonné lasery. Tým úzce spolupracuje s Národním institutem pro fúzní vědu (NIFS) v Japonsku na charakterizaci magnetooptických materiálů.

Členové týmu: Ondřej Novák (vedoucí týmu), David Vojna.