Ultrafast Photonics

Skupina Ultrarychlé fotoniky využívá kondenzovanou hmotu, kvantový formalismus a vysoce výkonné výpočty ke studiu aplikací vycházejících z ultrarychlých jevů, které jsou vyvolány ultrakrátkými laserovými pulzy v pevných látkách a nanomateriálech.

Klíčová slova: funkční teorie hustoty závislé na čase (TDDFT), polaritonika, plasmonika, ultrarychlé jevy, vysokovýkonné výpočty (HPC), strojové učení.

Členové týmu: Dr. Thibault Derrien (vedoucí týmu), Ph.D. Student Kryštof Hlinomaz, Ph.D. Student Kristýna Gazdová.