Předání novostavby

V úterý dne 25. března 2014 proběhlo v Dolních Břežanech oficiální předání novostavby HiLASE. Oficiální dokumenty o převzetí díla od zhotovitele – firmy OHL ŽS do rukou Fyzikálního ústavu podepsali ředitel 4. divize stavební firmy OHL ŽS Ing. Petr Hankovec a ředitel Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, prof. Jan Řídký, DrSc. Kolaudace nové budovy laserového centra HiLASE proběhne v průběhu měsíce dubna 2014.

FOTOGRAFIE Z AKCE