Účinnější lasery? Ano, díky monokrystalům pro laserové zesilovače

Mezinárodní tým vědců z Centra HiLASE, ELI-BEeamlines, Cryturu a STFC otestoval monokrystaly vypěstované novou metodou. Tato nová metoda umožňuje pěstování velkých krystalů, které se hodí do laserových zesilovačů s vysokou výstupní energií a středním výkonem.

Výsledky ukazují, že pro Yb:YAG s absorpčním pláštěm má monokrystalů stejné vlastnosti jako Yb:YAG keramika, která doposud byla jediným médiem pro lasery s výstupní energií větší než 100 J a opakovací frekvencí alespoň 10 Hz.

Monokrystaly do budoucna slibují zvýšení účinnosti laserů, protože umožňují lepší kontrolu a kompenzaci depolarizace vznikající v laserovém zesilovači při vysokém výstupním výkonu. Pokračování projektu se zaměří právě na studium depolarizace.

Více o problematice na Progress page of Optics Express.