Vědci oddělení SLA se zúčastnili konference CLEO/Europe-EQEC SLA

Vědci z oddělení vědeckých laserových aplikací centra HiLASE se zúčastnili Konference laserů a elektrooptiky (CLEO), která se konala v Mnichově od 26. do 30. června 2023.

SLA

Prof. N. M. Bulgakova spoluorganizovala konferenci a předsedala zasedání. Přednesla také přednášku na konferenci LiM 2023 „Lasers in Manufacturing“, která se konala současně s CLEO na stejném místě, v ICM centru mnichovského výstaviště. Dr. T. J.-Y. Derrien a Dr. M. Zukerstein prezentovali své výsledky. Dr. O. Gatsa a Dr. Y. Ryabchikov měli posterové prezentace. Ing. J. Sládek se konference zúčastnil také jako spoluautor ústního příspěvku.