LSO MEETUP 2024 LSO MEET UP 2024

Laserové centrum HiLASE zve všechny zájemce o laserovou bezpečnost na první ročník LSO komunitního setkání tzv. LSO MEET UPu.

Proč se účastnit LSO MEET UPu?

  • získáte informace o aktuálních otázkách a trendech laserové bezpečnosti
  • máte možnost se podělit o zkušenosti z praxe
  • stanete se členem LSO komunity

LSO MEET UP 2023

TERMÍN: 6.11.2024
CENA: 2 990,- Kč bez DPH / osoba
CENA PRO ABSOLVENTY HiLASE LSO ŠKOLENÍ: 2 600,- Kč bez DPH / osoba*
* při registraci zadejte “ABSOLVENT LSO”

Cílová skupina: Odborníci na laserovou bezpečnost, referenti laserové bezpečnosti, laser safety officer (LSO), integrátoři laserů, OZO v BOZP, vedoucí pracovníci, operátoři laserů, laseristi a všichni, kdo se o laserovou bezpečnosti zajímají.

PROGRAM
pro vás připravujeme. Bude zaměřen na bezpečnost při laserových aplikacích v průmyslu a na bezpečnost používání laserů ve volném prostoru.

CHCETE SE STÁT SPEAKEREM NA LSO MEET UPu?
Zašlete nám Vámi navržené téma a krátkou anotaci na lasersafety@hilase.cz .

REGISTRACE

Těšíme se na Vás!

Helena Vohníková
Mgr. Helena Vohníková, laser safety officer v Centru HiLASE je i školitelka kurzů laserové bezpečnosti a držitelka „Certified Laser Safety Officer“ udílené Board of Laser Safety.
Helena Vohníková