Laser Induced Damage Threshold

Základní součástí vývoje nové generace laserů s vysokou intensitou a jejich spolehlivého zapojení do průmyslových aplikací je určení prahu poškození způsobeného laserem (LIDT – Laser Induced Damage Threshold) optických komponent. Naším cílem je vývoj metodiky pro měření LIDT v podmínkách panujících v paprscích těchto nově vyvíjených laserů a přispět k porozumění komplexních mechanismů vyvolávajících poškození na optických součástech. K tomu účelu vyvíjíme zařízení vhodné pro měření LIDT podle doporučení v normách ISO 21254 pro komponenty namáhané ns a ps laserovými pulzy s vlnovými délka od UV až k střední IR oblasti. Tato měřící stanice je schopná testovat vzorky různých tvarů až do hmotnosti 2 kg a rozměrů 100x100x100 mm s různou velikostí laserového paprsku a pod úhly dopadu v rozsahu 0-60°.

LIDT služby, LIDT White Paper

Pro sledování poškození používáme dvě in-situ metody: sledování rozptýleného světla z povrchu vzorku a sledování povrchu vzorku pomocí rychlé kamery s mikroskopovým objektivem. Tyto metody detekce dovolují přesné určení okamžiku výskytu poškození a průběžné sledování ozařovaného povrchu vzorku pro určení prekurzorů poškození. Pro post-mortem charakterizaci využíváme laserový skenovací konfokální mikroskop, kterým jsme schopni rekonstruovat 3D snímek jakéhokoliv kráteru nebo poškození na povrchu vzorku s laterálním rozlišením ~100 nm a z-rozlišením ~1 nm.

Členové týmu: Dr. J. Vanda (vedoucí týmu), Dr. M.- G. Muresan, Dr. S. Pakalnis, M. Mydlář, K.Pilná.

Více informací o našich službách naleznete zde.