Laser Induced Damage Threshold

Poskytujeme na nejvyšší technické úrovni služby testování materiálů a komponent na odolnost vůči laserovému záření za kontrolovaných podmínek – Laser Induced Damage Threshold (LIDT). Pro naši LIDT laboratoř jsme zavedli systém managementu kvality v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001. Certifikát dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2016 si můžete prohlédnout zde.

Nabízíme k dispozici různé procedury testování LIDT založené na doporučení norem řady ISO 21254 nebo přizpůsobené specifickým potřebám. Zařízení je způsobilé k testování vzorků do velikosti 100x100x100 mm a hmotnosti 2 kg, nezávisle na tvaru a pro úhly dopadu laserového paprsku od 0° do 60°. V případě zájmu lze aparaturu upravit pro vzorky s aperturou až do 150 mm. Testování je možné provést za ambientních podmínek v čistotě třídy ISO 6, ve vakuu nebo za přítomnosti nekorozivních plynů. Zařízení je dále vybaveno kryogenicky chlazeným držákem vzorku, umožňujícím chlazení až na teplotu 70 K. Nabízíme precizní metrologii a monitoring testu v souladu s ISO doporučeními, inspekci vzorku před a po testu a sledování poškození v průběhu testu za použití pokročilých metod, jako je vysokorychlostní in-situ mikroskopie, detekce fluorescenčního spektra a inspekce laserovým skenovacím konfokálním mikroskopem.

Lasery k dispozici pro testování:

Jméno Bivoj Perla 20
Vlnová délka
1030 nm 1030 nm
Délka pulzu
10 ns 1.7 ps
Opakovací rekvence
10 Hz 1 kHz
Dostupná energie
5 J 6,5 mJ
Tvar paprsku
čtvercový, top-hat kruhový, Gaussovský
Velikost paprsku
20×20 15