Representatives of Korea Industrial Complex Corporation visited HiLASE

On September 12, 2018, a delegation from Korea Industrial Complex Corporation visited HiLASE. The meeting, which aimed in particular at sharing experiences and best practices, was organized in cooperation with the STAR research and innovation cluster. Upon arrival and a short welcome word Věslav Michalik, Head of the Board of Directors of the STAR cluster introduced the STAR region. This region covers the territory between the municipalities of Dolni Brezany, Hodkovice and Vestec and its primary source of competitiveness and innovation is research, development and their use in industry. Following the presentation Ing. Michaela Písaříka, PhD. (Business Development Manager, HiLASE), who presented the scientific mission of the HiLASE Research Center, its current state, plans for the future and the industrial applications that the center focuses on. At the end of the meeting, part of which was an interesting discussion, the guests looked at the experimental halls of the Hilase Center.Dne 12. září 2018 navštívila centrum HiLASE delegace zástupců korejské instituce Korea Industrial Complex Corporation. Setkání, které si kladlo za cíl zejména sdílení zkušeností a dobré praxe, bylo zorganizováno ve spolupráci s vědecko-technologickým klastrem STAR. Po příjezdu a krátkém uvítání seznámil přítomné hosty s regionem STAR Ing. Věslav Michalik, PhD., předseda správní rady STAR klastru. Tento region zahrnuje území v ose Dolní Břežany – Hodkovice – Vestec a jeho primárním zdrojem konkurenceschopnosti a inovativnosti je výzkum, vývoj a jejich využití v průmyslu. Nasledovala prezentace Ing. Michaela Písaříka, PhD., (Business Development Manager, HiLASE), která představila vědecké posláním výzkumného centra HiLASE, jeho současný stav, plány do budoucna i průmyslové aplikace, na které se centrum zaměřuje. Na závěr setkání, jehož součástí byla i zajímavá diskuze, si hosté prohlédli experimentální haly centra Hilase.

 

 

 

 

 

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-150382178-1');