Power of light
Twitter Facebook EN JP JP
Zde se nacházíte: Úvod » Zahájení realizace česko-britského projektu “HiLASE – Centre of Excellence ”

Zahájení realizace česko-britského projektu “HiLASE – Centre of Excellence ”

Dne 16. května 2017 proběhlo v laserovém centru HiLASE slavnostní zahájení realizace projektu „HiLASE Centre of Excellence“ za účasti představitelů Evropské komise, britských partnerů ze Science and Technology Facilities Council (STFC) a mnoha dalších významných hostů z akademické, veřejné i průmyslové sféry.

HiLASE CoE_9

Zleva: Dr. Chris Edwards, Prof. Jiří Drahoš, Magda de Carli, Prof. Eva Zažímalová, Dr. Tomáš Mocek

Projekt „HiLASE – Centre of Excellence“ je jediný český projekt schválený v rámci historicky prvního kola výzvy „Widespread Teaming“ programu Horizon 2020 a komplementární výzvy OP VVV. Bude podpořen finančními prostředky v celkové výši 1,2 mld. Kč. Za MŠMT, které projektu poskytlo dotaci ve výši zhruba 950 mil. Kč, popřál HiLASE CoE mnoho úspěchů v plnění nastavených cílů náměstek pro řízení sekce operačních programů, Václav Velčovský.

Základem aktivity Teaming je přispět k rovnoměrnějšímu šíření špičkového výzkumu v rámci Evropského výzkumného prostoru a k překonání rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony. Projekt se opírá o dlouhodobě silné partnerství s britským STFC. Zástupkyně Evropské komise, Magda De Carli uvedla, že projekt úspěšně prošel velmi náročným hodnotícím procesem a prokázal tak potenciál pracoviště zařadit se mezi „evropské klenoty vědecké excelence“.

Ředitel Central Laser Facility (STFC) Prof. John Collier nastínil historický vývoj partnerské instituce, který může být inspirací pro další rozvoj centra i regionu. Zdůraznil oboustranný přínos realizace projektu a připravenost STFC sdílet zkušenosti a know-how s českými kolegy.

HiLASE CoE_3

Slavnostní zahájení projektu HiLASE CoE

Dr. Tomáš Mocek ve své prezentaci konstatoval, že je naplnění cílů aktivity Teaming velkou výzvou pro celý tým HiLASE. Přechod k centru excelence zvýší otevřenost pracoviště směrem k externím uživatelům z řad vědců i firem. Zároveň ve svém důsledku realizace projektu přispěje ke změně myšlení samotných vědců: „Náš tým považuji po vědecké stránce již nyní za špičkový. V budoucnu se chceme soustředit na větší propojení centra s průmyslovou praxí, abychom byli schopni rychle reagovat na jejich aktuální požadavky a naplnit tak naši vizi Superlasery pro skutečný svět“.

HiLASE CoE_10

Prohlídka laserových systémů Perla a Bivoj

Laserové centrum HiLASE je jednou z klíčových investic Fyzikálního ústavu AV ČR. Jeho nový ředitel Dr. Michael Prouza shrnul: „V těchto místech se nacházel ještě před několika málo lety zemědělský brownfield. Dnes zde stojí high-tech laserové centrum. Za Fyzikální ústav AV ČR jsem pyšný, že se podařilo vybudovat vědecké pracoviště, jehož přínos pro společnost zdaleka přesahuje hranice tohoto regionu.

FOTOGALERIE