Školení

V laserovém centru HiLASE disponujeme vysoce odbornými znalostmi a know-how laserových zařízení a technologií.

Zájemcům nabízíme dvě základní školení: školení laserové bezpečnosti (LST) a školení pro referenty bezpečnosti laserových zařízení„laser safety officer“ (LSO).

Naše školení napomáhají ostatním institucím, firmám a jednotlivcům získat přehled a znalosti legislativních povinností pro bezpečnou práci s lasery v souladu s národními i mezinárodně platnými standardy.

laser safety