Řešení šitá na míru a prostor pro vlastní výzkum

Nabízíme

V centru HiLASE pod jednou střechou vyvíjíme novou generaci vysoce výkonných diodově čerpaných pevnolátkových laserů a současně využíváme těchto jedinečných světelných zdrojů pro širokou škálu špičkových průmyslových aplikací, jako je laserové zušlechťování povrchů (Laser Shock Peening), testování odolnosti optických součástí (Laser Induced Damage Threshold) a laserové mikroobrábění. Mezi naše nejdůležitější zařízení patří světově unikátní laserový systém“Bivoj“ s průměrným výkonem přesahujícím 1 kW, a dále kompaktní pikosekundová tenkodisková laserová platforma „PERLA“, která dodává vysoce výkonné laserové paprsky ve vlnových délkách od střední infračervené až po ultrafialovou. Na světě existuje pouze omezený počet výzkumných center, která by dosahovala podobných výsledků.