Politika kvality QMS

Důraz na kvalitu je nedílnou součástí firemní kultury Centra HiLASE již mnoho let. Úzce souvisí s jedním ze strategických cílů Centra, tj. stát se jedním z respektovaných lídrů v aplikacích výkonových laserů. Ambicí Centra je být R&D Partnerem první volby pro firmy a výzkumné organizace, které hledají inovativní laserové technologie a řešení.

Z výše uvedeného vyplývá, že Centrum HiLASE se snaží plně uspokojovat potřeby a očekávání partnerů, zákazníků, zaměstnanců, dodavatelů a ostatních zainteresovaných subjektů pomocí aktivního dodržování zásad systému managementu kvality a zároveň pomocí efektivního řízení politiky jakosti neustále zvyšuje kvalitu svých produktů a služeb.

I díky certifikovanému systému řízení kvality (QMS) LIDT laboratoře je Centrum HiLASE mezinárodně uznávaným vědeckým pracovištěm. Řadí se mezi přední hráče ve světě špičkových laserových technologií. O technologii testování materiálů na práh poškození způsobeného laserem (LIDT) se více dozvíte ZDE.

Hlavní proces systému řízení kvality naší LIDT laboratoře vychází z požadavků zákazníka a následně je pro nás podnětem pro další zlepšování i zpětná vazba od zákazníka. Náš QMS zahrnuje související řídicí procesy jako jsou vedení, komunikaci, plánování zdrojů, personalistiku aj. Dále jsou QMS součástí i související podpůrné procesy zahrnující nákup a externí služby, udržování prostředí v laboratoři, metrologii, infrastrukturu, externí komunikaci, dokumentované informace, interní audity, nápravná opatření a zlepšování atd. – Jana Svojšová, Quality Manager

POLITIKA KVALITY CENTRA HiLASE | LIDT LABORATOŘ

Vedení pracoviště Centrum HiLASE se v oblasti managementu kvality při realizaci svých certifikovaných činností – Laboratoř LIDT – zavazuje provozovat vybudovaný systém na vysoké úrovni očekávané zákazníkem.

Centrum HiLASE usiluje o udržení stávajících a získání nových zákazníků laboratoře LIDT co nejlepším uspokojováním jejich požadavků prostřednictvím kvalitní realizace zakázek smluvního výzkumu.

Pro naplnění této vize realizuje účinný a jednoduchý systém řízení kvality, který zahrnuje proces neustálého zlepšování.
Vedení pracoviště Centrum HiLASE se zavazuje plnit příslušné požadavky, které byly specifikovány v rámci systému řízení kvality.
Politika kvality představuje rámec pro stanovování Cílů kvality.

Pro úspěšné vytvoření, zavedení a zlepšování systému kvality stanovilo vedení pracoviště Centrum HiLASE následující principy politiky kvality:

  1. Naše mise je založena na třech základních hodnotách, což jsou: jedinečnost, užitečnost a důvěryhodnost.
  2. Při realizaci zakázek smluvního výzkumu se ve všech fázích technologického procesu zaměřujeme především na vysokou kvalitu poskytovaných služeb, tj. přesnost, spolehlivost a bezvadnost, která je v souladu s požadavky našich zákazníků, závaznými právními předpisy a požadavky dalších zainteresovaných stran.
  3. Udržujeme otevřenou komunikaci a dlouhodobou spolupráci se zákazníky, dodavateli a dalšími zainteresovanými stranami.
  4. QMS

  5. Nejcennějším zdrojem společnosti je lidský potenciál v podobě vzdělaných a zkušených pracovníků. Vedení pracoviště Centrum HiLASE všestranně podporuje průběžné zvyšování odborné způsobilosti plánovaným vzděláváním a tréninkem.
  6. Od členů našeho týmu očekáváme, že budou posouvat hranice technologických možností za současné limity, že budou propojovat svět výzkumu a průmyslu a že na této cestě budou pro ostatní spolehlivými partnery.
  7. Trvalým zlepšováním systému managementu kvality usilujeme o dosažení stabilních výsledků při realizaci zakázek smluvního výzkumu a vytvoření důvěry a respektu zákazníků tak, aby jméno pracoviště Centrum HiLASE bylo synonymem našich třech hodnot: jedinečnosti, užitečnosti a důvěryhodnosti.
  8. Funkčnost systému kvality ověřujeme pravidelnými interními audity a průběžně vyhodnocujeme jeho efektivitu.

Politika kvality je závazná pro všechny zaměstnance a je pravidelně přezkoumána tak, aby odpovídala potřebám a aktuálnímu stavu pracoviště Centrum HiLASE a vedla k neustálému zlepšování.

Jana Svojšová
Politika kvality je náš závazek vůči zákazníkům. Certifikovaným QMS tak zákazníkům a partnerům garantujeme, že se mohou spolehnout na vysokou kvalitu našich služeb, které zároveň i odpovídají jejich požadavkům. Naší ambicí do budoucna je postupné rozšiřování ISO 9001 i na další aplikace, laboratoře.
Jana Svojšová
Zajímá vás příběh zavedení systému řízení kvality a získání certifikace ISO 9001 pro naši LIDT laboratoř?

V interním časopise TÜV SÜD pro Českou republiku vyšel rozhovor s Janem Vandou, vedoucím týmu LIDT Centra HiLASE, a Janou Svojšovou, manažerkou kvality. Redakci odpověděli na otázky ohledně zavedení systému řízení kvality a získání certifikace ISO 9001 pro LIDT laboratoř. Celý rozhovor je k dispozici ZDE.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-150382178-1');