Uniqueness, usefulness & credibility

O nás

„DNA laserového centra HiLASE je tvořeno třemi hodnotami: jedinečností, užitečností a důvěryhodností. Proto od členů našeho týmu očekáváme, že budou posouvat hranice technologických možností za současné limity, že budou propojovat svět výzkumu a průmyslu a že na této cestě budou pro ostatní spolehlivými partnery. Tyto hodnoty jsou ztělesněny v naší misi: Superlasers for the real world.“

Ing. Tomáš Mocek, Ph.D., vedoucí centra HiLASE

Tomáš Mocek získal titul Ph.D. na Korejském institutu pro vědu a technologie (KAIST) v roce 2000. Ve svém výzkumu se zabývá vývojem vysokovýkonných diodově čerpaných pevnolátkových laserů, zdroji EUV, generací vysokých harmonických frekvencí, laserovým urychlováním částic, diagnostikou hustého plazmatu, ionizací optickým polem, rentgenovými lasery, a spektroskopií laserového plazmatu. Je autorem / spoluautorem více než 150 příspěvků v recenzovaných vědeckých časopisech, které mají vice než 2500 citací. V roce 2000 získal Cenu Josefa Hlávky a v roce 2005 cenu "Otty Wichterleho".

Naše vize: „HiLASE je lídrem v aplikaci pokročilých laserových technologií do reálného prostředí firem.“

Technologie HiLASE mění zavedené způsoby v řadě průmyslových oborů od optiky, přes elektroniku a nové materiály až k medicínským aplikacím. HiLASE pomáhá firmám řešit jejich potřeby a problémy inovativním způsobem za použití globálně unikátních laserových technologií. Nabízí nejvýkonnější špičkové technologie pro každodenní průmyslové využití.

Laserové centrum HiLASE je součástí Fyzikálního ústavu AV ČR, největšího ústavu Akademie věd České republiky, jehož program zahrnuje fyziku elementárních částic, kondenzovaných systémů a pevných látek, optiku a fyziku plazmatu.