Uniqueness, usefulness & credibility

O nás

“DNA Centra HiLASE je tvořeno třemi hodnotami: jedinečností, užitečností a důvěryhodností. Proto od členů našeho týmu očekáváme, že budou posouvat hranice technologických možností za současné limity, že budou propojovat svět výzkumu a průmyslu a že na této cestě budou pro ostatní spolehlivými partnery. Tyto hodnoty jsou ztělesněny v naší misi: Superlasers for the real world.”

NAŠE VIZE

Centrum HiLASE se chce stát jedním z respektovaných lídrů v aplikacích výkonových laserů. Naší ambicí je být R&D partnerem první volby pro firmy a výzkumné organizace, které hledají inovativní laserové technologie a řešení, a to jak na Zemi, tak i ve Vesmíru.

NAŠE MISE

Budeme i nadále posouvat hranice laserových technologií, hledat nové aplikace a přispívat k prosperitě české a evropské ekonomiky, každodennímu životu lidí a udržitelné budoucnosti. Svými aktivitami chceme inspirovat laserové vědce, inženýry i podnikatele.

Centrum HiLASE je součástí Fyzikálního ústavu AV ČR, největšího ústavu Akademie věd České republiky, jehož program zahrnuje fyziku elementárních částic, kondenzovaných systémů a pevných látek, optiku a fyziku plazmatu.

Více se o dlouhodobé strategii Centra HiLASE dozvíte ZDE.

Ing. Tomáš Mocek, Ph.D., vedoucí Centra HiLASE

Tomáš Mocek získal titul Ph.D. v oboru fyzika na Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) v roce 2000 a také v oboru aplikace přírodních věd na Českém vysokém učení technickém (ČVUT) v Praze v roce 2001. Od roku 2011 zastává pozici vedoucího laserového Centra HiLASE Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Ve svém výzkumu se zabývá vývojem vysokovýkonných diodově čerpaných pevnolátkových laserů pro hi-tech aplikace, zdroji záření v EUV a střední infračervené oblasti, generací vysokých harmonických frekvencí, studiem vytváření periodických povrchových struktur laserem, laserovým urychlováním částic, diagnostikou hustého plazmatu, ionizací optickým polem, rentgenovými lasery, a spektroskopií laserového plazmatu. Je autorem či spoluautorem více než 190 vědeckých článků v impaktovaných časopisech a řady konferenčních příspěvků. Tyto práce dosud nasbíraly více než 3700 citací, a H-index 30. V roce 2000 získal Cenu Josefa Hlávky a v roce 2005 cenu "Otto Wichterleho".