Řízení projektů

Naším cílem je zajištění co nejlepších podmínek pro hladký chod laserového centra. Neustále usilujeme o vytváření transparentního a inspirativního pracovního prostředí a snažíme se podporovat všechny týmy a jednotlivce na jejich cestě k excelentním výsledkům a úspěchům.

Administrativní tým pro laserové Centrum HiLASE zajišťuje:

  • Projektové a finanční řízení
  • Nákup a logistiku
  • Právní služby a řízení veřejných zakázek
  • Řízení lidských zdrojů
  • Marketing, propagaci a popularizační akce pro veřejnost
  • ICT služby

Ing. Lukáš Masopust, MBA: Život je hra - hraj ji naplno!

Lukáš Masopust získal magisterský titul v oboru ekonomie a veřejné správy na Vysoké škole ekonomické v Praze (2005) a MBA na Mezinárodní škole podnikání a managementu tamtéž (2019). Má bohaté zkušenosti s přípravou a realizací rozsáhlých projektů jak na vládní úrovni, tak v prostředí soukromé poradenské společnosti. Od roku 2011 je zástupcem vedoucího laserového centra HiLASE, jež spadá pod Fyzikální ústav Akademie věd ČR. Je odborníkem na řízení projektů (PMP) podle mezinárodního certifikačního standardu PMI. Od roku 2017 pracuje jako výkonný manažer projektu HiLASE - Center of Excellence s celkovým rozpočtem 45 milionů EUR.