Spolupracujeme se špičkovými vědeckými institucemi a společnostmi po celém světě.

Spolupráce

Centrum HiLASE úzce spolupracuje s širokou skupinou strategických partnerů z vědecké, akademické a průmyslové sféry. Naším dlouhodobým cílem je nadále budovat a posilovat naše zapojení na lokální i mezinárodní úrovni. Do budoucna budeme pokračovat v rozšiřování mezinárodního portfolia strategických partnerství s výzkumnými institucemi, univerzitami a firmami. Chceme úzce spolupracovat s regionálními i národními autoritami a ostatními stakeholdery tak, abychom naplňovali společné cíle a projekty. Nebudeme zapomínat ani na regionální spolupráci a rozvoj.

Přečtěte si podmínky výzkumu v Centru HiLASE.