Spolupracujeme se špičkovými vědeckými institucemi a společnostmi po celém světě.

Spolupráce

HiLASE úzce spolupracuje s širokou skupinou strategických partnerů z vědecké, akademické a průmyslové sféry. Naším dlouhodobým cílem je nadále budovat a posilovat naše zapojení na lokální i mezinárodní úrovni. Do budoucna budeme pokračovat v rozšiřování mezinárodního portfolia strategických partnerství s výzkumnými institucemi, univerzitami a firmami. Chceme úzce spolupracovat s regionálními i národními autoritami a ostatními stakeholdery tak, abychom naplňovali společné cíle a projekty. Nebudeme zapomínat ani na regionální spolupráci a rozvoj.

Budoucí vývoj centra HiLASE není izolovanou aktivitou. Centrum se nachází v dynamicky se rozvíjejícím regionu STAR (Science and Technology Advanced Region). Vznikl zde klastr sdružující místní municipality, klíčové výzkumné a inovační infrastruktury, hi-tech firmy a další partnery. Region má značný potenciál významně posunout konkurenceschopnost České republiky v oblastech laserů, optiky, materiálových věd, biotemedicíny a biotechnologií. Důraz bude kladen na aktivní účast centra HiLASE na dalším rozvoji inovačního ekosystému regionu STAR.