Historické milníky

Centrum HiLASE (High average power pulsed LASErs) je vědecké výzkumné centrum Fyzikálního ústavu AV ČR. Vzniklo na přelomu srpna a září roku 2011.

Během následujících let se z Centra HiLASE stalo mezinárodně uznávané vědecké pracoviště, kde dochází k vyvoji nové generace vysoce výkonných diodově čerpaných pevnolátkových laserů, které jsou využívány pro širokou škálu špičkových průmyslových aplikací, jako je laserové zušlechťování povrchů, testování odolnosti optických součástí a laserové mikroobrábění.

Centrum HiLASE si v průběhu své desetileté existence připsalo i několik světových rekordů.

“V rámci vývoje pokročilých laserů, průmyslových a vědeckých aplikacích laserů již nyní určujeme směr a trendy využití laserových technologií,” říká Tomáš Mocek, Vedoucí centra HiLASE.

Podívejte se na významné milníky Centra HiLASE.

2022

Ocenění pro Jana Kaufmana

Jan Kaufman získal na 14. ročníku mezinárodní konference o zpevňování povrchu (ICSP-14), kterou pořádá Politecnico di Milano, ocenění za 2.místo v soutěži o nejlepší studentskou práci a prezentaci.
Více
2022

Ocenění Rogera Kellyho pro Martina Zukersteina

Ocenění "Rising Star" na Venice International School on Lasers in Materials Science (SLIMS).
Více
2022

Další rekord laseru BIVOJ

Rekord ve druhé harmonické frekvenci zvýšen - podařilo se vygenerovat pulzy o vlnové délce 515 nm s energií 95 J při opakovací frekvenci 10 Hz.
Více
2021

Petr Hauschwitz získal Cenu Wernera von Siemense

Petr Hauschwitz získal Cenu Wernera von Siemense za první místo v kategorii Nejlepší disertační práce.
Více
2021

Tomáš Mocek získal ocenění pro osobnost projektu Vizionáři 2021

Soutěž Vizionáři se zaměřuje na vyhledávání, oceňování a zviditelňování výjimečných inovačních počinů v českém podnikání a spolupráci aplikovaného výzkumu s praxí, které mají významný technologický, společenský anebo sociální přínos.
Více
2021

Centrum HiLASE získalo prestižní ocenění Vizionáři 2021

Centrum HiLASE (Fyzikální ústav AV ČR) je hrdým nositelem ocenění Vizionáři 2021, které uděluje nevládní sdružení na podporu českého inovačního podnikání CzechInno.
Více
2021

Třetí světový rekord laseru Bivoj

Při konverzi do druhé harmonické frekvence se na laseru Bivoj podařilo vygenerovat pulzy o vlnové délce 515 nm s energií vyšší než 68 J při opakovací frekvenci 10 Hz, což v danou chvíli znamenalo světově nejvyšší střední výkon v oblasti vysokoenergetických laserů (> 1 J) s vysokým středním výkonem.
Více
2021

Laserové centrum HiLASE slaví desáté narozeniny

V září 2021 uplynulo deset let od rozhodnutí o přidělení grantu – projekt HiLASE: Nové lasery pro průmysl a výzkum.
Více
2021

40 401 svazků je nový rekord v multisvazkovém laserovém nanostrukturování

Nového rekordu v multisvazkovém laserovém nanostrukturování, s ohledem na počet laserových svazků současně upravujících povrch materiálu, bylo dosaženo díky aktivní vědecké spolupráci Centra HiLASE Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR s izraelskou společností HOLO/OR Ltd.
Více
2021

Světový rekord v rychlosti produkce laserem indukovaných periodických nanostruktur na nerezové oceli

Tým laserového mikroobrábění pod vedením Petera Hauschwitze použil koncept multisvazkového obrábění s rekordní rychlostí 1909 cm2/min k vytvoření nanostruktur na nerezové oceli.
Více
2021

Centrum HiLASE představuje nový spin-off Hi-Beams, s.r.o.

Inovativní způsoby povrchové úpravy materiálu a zcela nová, unikátní řešení v přípravě průmyslových nástrojů pomocí laserových technologií nabízí nově vzniklý spin-off laserového Centra HiLASE a experta na průmyslové PVD povlaky, firmy SHM, společnost Hi-Beams, s.r.o.
Více
2021

Založení Brain4Industry

V Dolních Břežanech vzniká nové inovační centrum a Digital Innovation Hub – Brain4Industry, společný projekt Centra HiLASE, FZU, Ústavu termomechaniky AV ČR, CARDAM, STAR a SIC .
Více
2021

Nový světový rekord laseru Bivoj

Rekord z roku 2016 byl překonán! Na laseru BIVOJ bylo stabilně dosaženo energie 145 J a v maximu 146,5 J v 10 ns trvajícím pulzu při opakovací frekvenci 10 Hz na vlnové délce 1030 nm.
Více
2020

První laser PERLA® 100 ušitý na míru zákazníkovi má svého majitele!

Experti z Centra HiLASE postavili nový komerční kompaktní laser PERLA® 100 optimalizovaný přesně dle potřeb zákazníka.
Více
2020

Průlomový objev: krystalizace amorfních TiO2 nanotrubiček do čisté anatasové fáze

Úspěšná krystalizace vrstev TNT v čistou anatasovou formu může být připsána jedinečným parametrům laseru Perla-C, který kombinuje vysokou energii v pulzu při jeho čtvrté harmonické frekvenci, krátkou dobu pulzu (2 ps) a vysokou opakovací frekvenci.
Více
2020

Adaptace stanice pro LIDT

LIDT (Laser Induced Damaged Threshold) stanice byla upravena pro práci se svazkem o velikosti 3x3 mm z laserového systému Bivoj. LIDT testuje přesné prahy poškození (odolnost) různých optických komponent a materiálů, čímž umožňuje bezpečný a spolehlivý provoz laserových systémů.
Více
2020

Objev jedinečného způsobu výroby periodické distribuce funkčních skupin na monovrstvovém grafenu

Mezinárodní tým vědců z Centra HiLASE, Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského v Praze a Centra pro fyzikální vědy a technologie (Vilnius, Litva) objevil jedinečný způsob výroby periodické distribuce funkčních skupin na monovrstvovém grafenu.
Více
2020

První vláknový oscilátor GOpico® doručen do IBS – Korea

GOpico® je vlákonový oscilátor vyvinutý Centrem HiLASE; jeho robustní konstrukce zaručuje vynikající kvalitu a stabilitu svazku. Nyní je k dispozici také jako produkt pro externí zákazníky.
Více
2019

Zvládnutí technologie multisvazkového obrábění

Úspěšné zvládnutí technologie multisvazkového obrábění výrazně urychluje mikro/nanostrukturování a výrobu funkčních povrchů a zároveň efektivně využívá laserových systémů Centra HiLASE.
Více
2018

Patent pro vysoce pravidelné periodické povrchové struktury

Ve spolupráci s University of Modena a Reggio Emilia v Itálii bylo dosaženo vysoce pravidelných periodických povrchových struktur (HR-LIPSS) indukovaných laserem na kovových plochách s rekordní rychlostí skenování. Tato práce je chráněna patentem č. PV 2016-424.
Více
2017

OP RDE Rozhodnutí o grantu: projekt HiLASE Centre of Excellence fáze 2

Více
2017

Úspěšné uvedení stanice pro LSP do provozu

Stanice využívá laserový systém Bivoj k ošetření různých kovových vzorků připevněných na šestiosém průmyslovém robotickém rameni. Laserové vyklepávání (anglicky Laser Shock Peening, LSP) může výrazně prodloužit životnost kovových komponentů v mnoha průmyslových odvětvích.
Více
2017

H2020 Grantová smlouva: projekt HiLASE Centre of Excellence fáze 2

Více
2016

Světový rekord na laserovém systému Bivoj

Laserový systém BIVOJ, pulzní nanosekundový diodově čerpaný pevnolátkový laser vyvinutý v STFC, se řadí mezi výkonné kW lasery a k dosažení vysokého průměrného výkonu využívá technologii kryogenního chlazení. Koncem roku 2016 česko-britský tým vědců zesílil laserové pulzy s délkou trvání pulzu 10 ns, vlnovou délkou 1030 nm na energii 105 J při opakovací frekvenci 10 Hz, čímž vytvořil světový rekord pro první kilowattový laserový zdroj v dané třídě vysokoenergetických laserů.
Více
2016

Centrum HiLASE plně v provozu

2015

H2020 Grantová smlouva – projekt HiLASE Centre of Excellence fáze 1

2014

Slavnostní otevření Centra HiLASE

24. září 2014 bylo v Dolních Břežanech za účasti mnoha významných hostů a zástupců médií slavnostně otevřeno nové pracoviště Fyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. – laserové centrum HiLASE. Při slavnostním křtu základního kamene budovy krátce promluvili čestní hosté – předseda AV ČR Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., kardinál Dominik Duka, náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Bartáková, MSc. a náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D.
Více
2012

Zahájení stavebních prací

Více
2011

Rozhodnutí o přidělení grantu – projekt HiLASE: Nové lasery pro průmysl a výzkum

Více
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-150382178-1');