Inženýrská a technická podpora

Základním úkolem technického týmu je zajistit plnou technickou podporu vědeckému týmu Centra HiLASE počínaje vizualizacemi, přes řídicí systémy a konstrukce mechanických a optomechanických dílů a zařízení, až po zajištění chodu dílen, laboratoří, budovy a technologíí s tím souvisejících.

Ing. Jakub Horáček

Jakub Horáček získal titul inženýra na Fakultě strojní TUL v oboru automatické řídicí systémy. V současné době studuje na fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL doktorské studium. Má zkušenosti z různých laserových laboratoří a jejich řídicích systémů. Spolupracoval např. s týmem LLNL HAPLS na vývoji diagnostického softwaru. Ve Fyzikálním ústavu AV ČR pracuje od roku 2013, do týmu HILASE se přidal v roce 2017 jako inženýr řídicích systémů a na pozici vedoucího oddělení Inženýrská a technická podpora pracuje od roku 2023.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-150382178-1');