Inženýrská a technická podpora

Základním úkolem technického týmu je zajistit plnou technickou podporu vědeckému týmu Centra HiLASE počínaje vizualizacemi, přes řídicí systémy a konstrukce mechanických a optomechanických dílů a zařízení, až po zajištění chodu dílen, laboratoří, budovy a technologíí s tím souvisejících. Zároveň technický tým zajišťuje bezpečnost budovy i jednotlivých laserových a experimentálních pracovišť. Náš tým tvoří 14 inženýrů a techniků s mnoha různými specializacemi, rozdělených do čtyř skupin.

Ing. Martina Řeháková: "Práce na hraně technických možností nás baví."

Martina Řeháková získala titul inženýra na Fakultě strojního inženýrství ČVUT v Praze v oboru Přístrojová a regulační automatizační technika se specializací na Přesnou mechaniku a optiku (1991). Dále studovala Optometrii na Univeritě Palackého v Olomouci. Má bohaté zkušenosti s vedením týmů techniků při realizacích nejrůznějších nových technologických projektů jak ve firmách specializujících se na vývoj a výrobu optických komponent, tak v automobilovém průmyslu nebo ve vlastní firmě. Byla spoluřešitelkou několika patentů. Od roku 2011 je koordinátorkou pro technologie laserového Centra HiLASE, jež spadá pod Fyzikální ústav Akademie věd ČR.