LIDT Challenge Laser Induced Damaged Threshold | LIDT

Jak již název soutěže napovídá, LIDT Challenge se zaobírá tématem určení prahu poškození způsobeného laserem (Laser Induced Damage Threshold, LIDT). Cílí na společnosti se zaměřením na laserovou optiku a optické komponenty užívané při práci s lasery. Znalost kvality použitých komponent je zásadní pro bezpečný a spolehlivý provoz laserových systémů, což znamená, že spolehlivost výkonných laserů je do určité míry dána právě i optickými součástkami.

LIDT Challenge
LIDT Challenge je tak příležitostí otestovat si skutečný výkon svých optických komponent v certifikované LIDT laboratoři Centra HiLASE.

První ročník soutěže proběhl v roce 2022. Testovaly se vzorky zrcadel s vysokoodrazivým dielektrickým povlakem. Z deseti otestovaných komponent nejlépe obstál vzorek společnosti Laseroptik s hodnotou 0,4 J/cm2.