Projekty

Vědecké

ATLANTIC

Zkratka “ATLANTIC” znamená Advanced theoretical network for modeling light matter in...

Mezinárodní

RIANA (Research Infrastructure Access in Nanoscience & Nanotechno...

Centrum HiLASE se jako associated partner v rámci uskupení Laserlab Europe AISBL pod...

Národní

Pokročilá optika pro aplikace ultrakrátkých laserových pulzů ve vlnové...

Anotace projektu: Projekt je realizován v rámci konsorcia, které je složeno ze 4 čle...

Národní

Průlomové laserové technologie pro chytrou výrobu, vesmírné a biotechn...

Anotace projektu: Projekt LasApp primárně rozvíjí stávající state-of-the-art laserov...

Národní

Compact optical hyperspectral camera FREYA for CubeSat missions

Centrum HiLASE je jedním z řešitelů nového projektu zaměřeného na vývoj pokročilých...

Národní

Národní centrum kompetence pro materiály, pokročilé technologie, povla...

Cíle projektu MATCA 2 navazují na výsledky a cíle prvotního projektu MATCA. Jedná se...

Národní

Tenzometrické tenkovrstvé senzory s vysokou citlivostí a životností př...

Centrum HiLASE je hrdým partnerem nového projektu “Tenzometrické tenkovrstvé s...

Národní

Vývoj unikátního femtosekundového laserového zdroje | femtoLASER

V lednu 2023 odstartovalo Centrum HiLASE (Fyzikální ústav AV ČR) projekt zaměřený na...

Mezinárodní

Laser Improved Novel Surface Engineering and Repair of Tools

V lednu 2023 odstartovalo Centrum HiLASE nový projekt “Laser Improved Novel Su...

Národní

Vývoj modulární řady robotických stanic pro LSP

Centrum HiLASE získalo financování nového projektu zaměřeného na Laser Shock Peening...

Mezinárodní

Short-wave infrared high power laser for long-distance satellite commu...

V srpnu 2022 Centrum HiLASE zahájilo spolupráci na novém projektu, jehož hlavním řeš...

International

ReMade@ARI

Centrum HiLASE se s potěšením zapojilo do projektu ReMade@ARI (REcycable MAterials D...

Vědecké

HEANLALIQ

Projekt Syntéza nanočástic tvořených slitinami s vysokou entropií pomocí laserové ab...

International

LaSPAM

Centrum HiLASE spolu s Fyzikálním ústavem Akademie věd ČR, Akademií věd ČR, JOANNEUM...

BROMI

Průlomové optoelektronické materiály pro přístrojovou techniku Základním cílem proje...

International

DOLASTOOL

Centrum HiLASE je aktivním partnerem projektu „DOLASTOOL“. Projekt DOLASTOOL (Develo...

BIATRI

Centrum HiLASE získalo financování pro svůj šestiletý projekt „Pokročilé navrhování...

International

ATLANTIC

Centrum HiLASE se zapojilo do projektu “ATLANTIC” pořádaného Evropskou komisí. Cílem...

iQonic

Centrum HiLASE je hrdým partnerem projektu iQonic, který se zaměřuje na inovativní s...

HiLASE Centre of Excellence

Hlavní náplní projektu je modernizace stávající výzkumné infrastruktury a přeměna pr...

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-150382178-1');