Projekty

Mezinárodní

Laser Improved Novel Surface Engineering and Repair of Tools

V lednu 2023 odstartovalo Centrum HiLASE nový projekt „Laser Improved Novel Su...

Národní

Vývoj modulární řady robotických stanic pro LSP

Centrum HiLASE získalo financování nového projektu zaměřeného na Laser Shock Peening...

Mezinárodní

Short-wave infrared high power laser for long-distance satellite commu...

V srpnu 2022 Centrum HiLASE zahájilo spolupráci na novém projektu, jehož hlavním řeš...

International

ReMade@ARI

Centrum HiLASE se s potěšením zapojilo do projektu ReMade@ARI (REcycable MAterials D...

Vědecké

HEANLALIQ

Projekt Syntéza nanočástic tvořených slitinami s vysokou entropií pomocí laserové ab...

International

LaSPAM

Centrum HiLASE spolu s Fyzikálním ústavem Akademie věd ČR, Akademií věd ČR, JOANNEUM...

BROMI

Průlomové optoelektronické materiály pro přístrojovou techniku Základním cílem proje...

International

DOLASTOOL

Centrum HiLASE je aktivním partnerem projektu „DOLASTOOL“. Projekt DOLASTOOL (Develo...

BIATRI

Centrum HiLASE získalo financování pro svůj šestiletý projekt „Pokročilé navrhování...

HiLASE Centre of Excellence

Hlavní náplní projektu je modernizace stávající výzkumné infrastruktury a přeměna pr...

International

ATLANTIC

Centrum HiLASE se zapojilo do projektu “ATLANTIC” pořádaného Evropskou komisí. Cílem...

iQonic

Centrum HiLASE je hrdým partnerem projektu iQonic, který se zaměřuje na inovativní s...