Nové technologie pro vodní čerpadla Spolupráce v rámci programu MATCA

Ve středu 26.5.2021, jsme v Centru HiLASE přivítali naše partnery z Technické univerzity v Liberci a ze společnosti SIGMA a.s., s nimiž spolupracujeme na aplikaci technologií 3D tisku a laserového vyklepávání při výrobě vodních čerpadel.

3D tisk přináší velkou výhodu v pružnosti; umožňuje vyrábět díly téměř libovolného geometrického tvaru a tuto výhodu lze široce využít při výrobě čerpadel, což ve svém důsledku znamená levnější koncový produkt. Pro zlepšení kvality dílu vyrobeného metodou 3D tisku se obvykle používá některá z metod následného zpracování, jako je leštění povrchu, zpevňování povrchu, tepelné zpracování atd. Avšak metodou, technologií, která vykazuje nejlepší výsledky jako postproces 3D tisku, je laserové zpevňování povrchu (Laser Shock Peening, LSP). Důvodem je to, že LSP dokáže provádět změny hluboko v materiálu. Použití LSP jako postprocesu 3D tisku tak umožňuje plné využití jeho výhod v průmyslovém prostředí.

V Centru HiLASE společně s našimi spolupracovníky z TUL a SIGMA vyvíjíme procesy, které zlepšují vlastnosti lopatek vodních čerpadel. LSP pomáhá dvěma způsoby: zlepšuje povrchové vlastnosti lopatek a zvyšuje odolnost proti jejich kavitační erozi.

Projekt je financován agenturou TAČR v rámci programu MATCA.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-150382178-1');