Laserová bezpečnost je pro nás na prvním místě.

Laserová bezpečnost

Vlastnosti laserového paprsku mohou být vynikající pro aplikaci a zároveň představovat nebezpečí pro osobu, která pracuje s laserem nebo se vyskytuje v jeho blízkosti.

Při práci s lasery je důležité, aby všichni zaměstnanci byli seznámeni s riziky nejen laserového záření, ale i s riziky laserového zařízení a s riziky laserové aplikace. Seznámení s riziky musí být před začátkem práce, jak požaduje Zákoník práce a Nařízení vlády číslo 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.

V Centru HiLASE se laserové bezpečnosti intenzivně věnujeme, protože v našich laboratořích jsou vyvíjeny a provozovány desítky laserů vyzařujících paprsky od ultrafialových vlnových délek po střední infračervené vlnové délky, od femto sekundových pulzů po kontinuální režim, od miliwatů po kilowaty průměrného výkonu nebo po gigawaty špičkového výkonu.

Naše zkušenosti a znalosti v oblasti laserové bezpečnosti si udržujeme aktuální a předáváme je v nabízených školeních, během akcí pro veřejnost nebo v rámci konzultací.
Helena Vohníková, LSO

Laserová bezpečnost je pro nás na prvním místě.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-150382178-1');