3. valné shromáždění projektu iQonic v Centru HILASE

Ve dnech 3. a 4. prosince se v Centru HiLASE uskutečnilo 3. valné shromáždění projektu iQonic, jehož je Centrum HiLASE hrdým partnerem. Cílem projektu IQONIC je vytvoření uceleného rámce použitelného jak pro nové, tak pro stávající výrobní linky optoelektroniky tak, aby bylo dosaženo flexibility, výroby s nulovými vadami a udržitelnosti. Účelem setkání bylo monitorovat pokrok v projektu, následovalo formální setkání řídících orgánů. Účastníci si také prohlédli Centrum HiLASE, včetně špičkových laboratoří a stanic pro Laser  Shock Processing and Laser Induced Damage Threshold.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-150382178-1');