ReMade@ARI REcycable MAterials DEvelopmemt at Analytical Research Infrastructures

Centrum HiLASE se s potěšením zapojilo do projektu ReMade@ARI (REcycable MAterials DEvelopmemt at Analytical Research Infrastructures).

Akční plán Evropské unie pro cirkulární ekonomiku vychází z předpokladu, že až 80 % dopadu výrobku na životní prostředí je určeno ve fázi návrhu. Projekt evropské výzkumné infrastruktury ReMade@ARI má za cíl podpořit komplexní přístup k udržitelné výrobě a výrobkům: zavazuje se, že na bezprecedentní úrovni podpoří vývoj inovativních, udržitelných materiálů pro klíčové komponenty v nejrůznějších odvětvích, jako jsou elektronika, baterie, vozidla, stavebnictví, obaly, plasty, textil a potraviny. Aby bylo možné splnit tento úkol a navrhnout nové materiály, které budou konkurenceschopné, funkční a zároveň vysoce recyklovatelné, bude využit potenciál více než 50 analytických výzkumných infrastruktur evropské sítě ARIE.

Projekt ReMade@ARI začíná 1. září 2022 pod vedením Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR). Kromě jiných partnerů jsou zapojena tato tři velká uživatelská zařízení: Ion Beam Center (IBC), Dresden High Magnetic Field Laboratory (HLD) a pozitronový zdroj na pozitronové svazkové lince ELBE Center for High-Power Radiation Sources (pELBE).

Centrum HiLASE v rámci projektu poskytne přístup ke své laserové infrastruktuře zaměřené na vývoj nových materiálů v nadnárodním měřítku a zajistí školicí program pro výzkumné pracovníky a vývojáře z průmyslu v této rozvíjející se oblasti.

Další informace zde.

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-150382178-1');