HEANLALIQ High-Entropy Alloy Nanoparticles by Laser Ablation in LIQuids: scalability and monodispersity control by beam shaping

Projekt Syntéza nanočástic tvořených slitinami s vysokou entropií pomocí laserové ablace v kapalinách: škálovatelnost a kontrola monodisperzity pomocí tvarování svazku, který byl předložen v rámci výzvy WEAVE na podporu mezinárodního výzkumného projektu založeného na bilaterální a trilaterální vědecké spolupráci napříč Evropou, https://gacr.cz/en/overview/weave-initiative/, byl v rámci této výzvy podpořen. Německým partnerem je Univerzita ve Wuppertalu, prof. Bilal Gokce je PI německé strany, prof. Alexander Bulgakov je  PI českého týmu.

Náplní projektu je komplexní studie generování nových nanomateriálů, nanočástic tvořených slitinami s vysokou entropií, pomocí laserové ablace v kapalinách. Cílem je odhalit mechanismy tvorby nanočástic pomocí pikosekundové laserové ablace víceprvkových materiálů v kapalinách. Očekává se, že velikost, výtěžnost a složení nanočástic lze kontrolovat časovým a prostorovým tvarováním laserového pulzu. Bude provedena studie škálovatelnosti procesu za účelem zvýšení efektivity syntézy.