Školení pro referenty bezpečnosti laserových zařízení (Laser Safety Officer)

LSO

Podrobné školení laserové bezpečnosti s výpočty a praktickou částí v laboratoři

Školení je určeno: pracovníkům s lasery, odborně způsobilým osobám v prevenci rizik, referentům BOZP, vedoucím pracovníkům a všem ostatním, co se o bezpečnost laserových zařízení starají a potřebují znalosti LSO k výkonu práce.

CÍL
Připravit a seznámit účastníky účastníky školení s důležitými informacemi pro profesi referenta bezpečnosti laserových zařízení tzv. Laser Safety Officer. Absolventi obdrží certifikát o účasti na školení.

TERMÍN: 22. – 24. 9. 2021 (2,5 dne)
(2,5 dne, začátek vždy v 9:00, předpokládaný konec první dva dny v 16:30 a 24.9. přibližně ve 13:00)
CENA: 18 900,- Kč bez DPH / osoba. Součástí ceny jsou studijní materiály a občerstvení.

PROGRAM

 • Právní a ostatní předpisy týkající se laserové bezpečnosti
 • Úrovně způsobilosti osob v oblasti laserové bezpečnosti ( ČSN 36 7751)
 • Klasifikace laserů (ČSN EN 60825-1: 2014)
 • Nejvyšší přípustné hodnoty ozáření laserem (NV 291/2015Sb.), příklady výpočtů ozáření
 • Přímé i nepřímé účinky záření na zdraví
 • Jak vybrat vhodné laserové ochranné brýle (ČSN EN 207:2016) a brýle pro seřizovací práce (alignment) (ČSN EN 208:2009), praktické výpočty
 • Rizika práce s lasery, příklady hodnocení rizik
 • Technická opatření
 • Bezpečné pracovní postupy při práci s lasery
 • Příklady skoronehod a nehod s lasery
 • Praktická část v laboratoři – kontrola nastavení laserového systému, měření výkonu laserové svazku…)
 • Ověření znalostí – test

Maximální počet účastníků na školení: 10
Registrační formulář naleznete i ZDE.
Těšíme se na Vás!