Školení pro referenty laserové bezpečnosti (Laser Safety Officer) | říjen 2024 LSO

LSO říjen

Podrobné školení laserové bezpečnosti s výpočty a praktickou částí v laboratoři

Školení je určeno: pracovníkům s lasery, odborně způsobilým osobám v prevenci rizik, referentům BOZP, vedoucím pracovníkům a všem ostatním, kteří se starají o laserovou bezpečnost a potřebují znalosti LSO k výkonu práce.

CÍL
Připravit a seznámit účastníky účastníky školení s důležitými informacemi pro profesi referenta laserové bepečnosti tzv. Laser Safety Officer. Absolventi obdrží certifikát o účasti na školení. Certifikát je platný 5 let od jeho vystavení.

TERMÍN: 2. – 4.10. 2024 (2,5 dne)
(2,5 dne, začátek vždy v 9:00, předpokládaný konec první dva dny v 17:00 a 4.10. přibližně ve 14:00)
CENA: 18 900,- Kč bez DPH / osoba. Součástí ceny jsou studijní materiály, norma EN 60825-1: 2014, norma EN 207:2017 a občerstvení.

PROGRAM

 • Právní a ostatní předpisy týkající se laserové bezpečnosti
 • Úrovně způsobilosti osob v oblasti laserové bezpečnosti (TR 60825-14)
 • Základy laseru
 • Základy vláknové optiky
 • Klasifikace laserů (EN 60825-1: 2014)
 • Nejvyšší přípustné hodnoty ozáření laserem (NV 291/2015Sb.), příklady výpočtů ozáření
 • Přímé i nepřímé účinky záření na zdraví
 • Jak vybrat vhodné laserové ochranné brýle (EN 207:2017) a brýle pro seřizovací práce (alignment) (EN 208:2009), praktické výpočty
 • Rizika práce s lasery
 • Technická opatření
 • Principy interlocku v laserové bezpečnosti
 • Administrativní opatření
 • Příklady skoronehod a nehod s lasery
 • Praktická část v laboratoři – bezpečné pracovní postupy, nastavení laserového systému
 • Exkurze v laserových laboratořích
 • Ověření znalostí – test

Maximální počet účastníků na školení: 6. V případě nenaplněnosti  minimálního počtu účastníků 4, bude zájemcům o školení nabídnut náhradní termín.
Registrační formulář naleznete i ZDE.
Přihlásit se na školení je možné nejpozději do 22.9.2024.

Těšíme se na Vás!

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-150382178-1');